3 februari 2011

DO Katri Linna kickad av regeringen - Håkan Sandesjö tar över, vem är det?

Igår skrev jag om att DO Katri Linna blev avsatt med omedelbar verkan av regeringen och av integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Den som tar över som vikarierande DO är Håkan Sandesjö.
På regeringens hemsida kan man läsa om honom att han är tidigare generaldirektör för Utlänningsnämnden samt tillförordnad generaldirektör för Konsumentverket.

Jag måste nog säga att ju mer jag läser om honom ju mer orolig och förundrad blir jag över att han utsetts till den här tjänsten. Jag ska fokusera på några saker som jag tycker är oroväckande med utnämningen av honom.

Det första är hans gärning på utlänningsnämnden. Så här skriver Aftonbladet 1998. 
"Normalt står rättsstaten Sverige på tre ben: Riksdagen stiftar lagar, oberoende domstolar dömer och professorer och andra oberoende skriver kommentarer om hur lagen tolkas.
  I flyktingjuridiken sitter Sandesjö på alla tre stolar samtidigt.
  Som expeditionschef på arbetsmarknadsdepartementet var det han som skrev propositionen med förslaget till den utlänningslag som riksdagen antog 1989.    I dag är han dömande i sin roll som ställföreträdande generaldirektör på Utlänningsnämnden.
  Och han skriver de kommentarer som anger hur lagen ska tolkas.
  Det är i dessa kommentarer som Sandesjö skriver det som flera ledande flyktingjurister anser har vänt på Sveriges asylpolitik.

Avgörande för vändningen av Sveriges asylpolitik har med ett enda begrepp att göra. Aftonbladet fortsätter. 
  Det handlar om tolkningen av ett centralt flyktingjuridiskt begrepp: ”Välgrundad fruktan” för att bli förföljd i sitt hemland."
 Nu omvärderades helt flyktingens egna upplevelse av att vara förföljd:
   ”Välgrundad fruktan har inte något att göra med den sökandes subjektiva upplevelse.”
   ”Flyktingskapsbedömningen ska i första hand ske med beaktande av objektiva faktorer.”
   I klarspråk: Om flyktingen själv upplever sig förföljd spelar ingen, eller liten, roll.

Det andra är kopplat till kritiken DO fått om att ärenden drar ut på tiden.

På Utlänningsnämnden så löste Håkan Sandesjö det med att ändra det så att myndigheten inte hade muntlig beslutshandläggning av asylärendena. De som tog besluten behövde alltså inte stå öga mot öga med de man nekade asyl. Det effektiviserade handläggningen oerhört. Sandesjö igen.

Det normala för en domare här är 30 i veckan.
Är det en rimlig arbetsbörda?
- Jadå. Eftersom vi inte har muntlig handläggning. Annars hinner man bara fyra eller fem.
Hur många ärenden är svåra?
- De allra flesta. Särskilt de som berör asylfrågor och barn.
 Som avslutning tänker jag belysa ytterligare ett perspektiv. DO-myndighetens samhällsförändrande och opinionsbildande funktion. Jag anser att den är viktig om vi ska fortsätta arbeta mot olika sorters diskriminering i samhället. Men Sandesjö har erfarenhet av det motsatta. 

Som tillförordnad KO (Konsumentombudsman) ändrades direktiven av regeringen.

Han menar att hans nya arbete innehåller en mängd utmaningar, bland annat nya uppgifter som kommit med den nya regeringen. Opinionsbildningen försvinner. Konsumentverket ska i stället ägna mer tid åt att se till att företagen håller sig till marknadsföringslagen...
Så vi har alltså en ny tillfällig DO som har varit avgörande för att införa och utföra en mycket strängare och restriktiv asylpolitik i Sverige, som effektiviserar verksamheter genom att avpersonifiera ärenden och som inte anser att samhällsförändrande opinionsbildning är viktigt. 

Det låter som en passande hantlangare för den här regeringen.