1 februari 2011

Diskrimineringsombudsman Katri Linna fick sparken av regeringen idag! Varför?

Medan hela världen följer utvecklingen i Egypten tar regeringen chansen att i skuggan av detta sparka Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna.

Men varför får hon sparken med omedelbar verkan?
De flesta tidningar hänvisar till en rad artiklar i tidningen CHEF där hon efter ett Chefstest blev utsedd till Sveriges sämsta chef 2009 tidningen påstod också att de anställda avslöjade att de kände sig diskriminerade i en medarbetarenkät.

Ett påstående som drar ner betyget om henne handlar om rekrytering. Där sägs 

Däremot kritiseras hon för att samla en ledningsgrupp omkring sig som knappast definierar mångfald; att den enbart består av vita män i fyrtioårsåldern.
Det visar sig dock vara ett rent faktafel

Kan ni inte kolla fakta först innan ni skriver sådant dravel på redaktionen för tidningen Chef. Det räcker ju med att kolla hur ledningsgruppen på DO ser ut - det är en offentlig handling

 Kritiska kommentarer om slaskjournalistik är väldigt ofta förekommande i kommentarerna till alla artiklar relaterade till "chefstestet". Här är ett till av dem.

Hur pålitliga är dina “källor”? Har ni publicerat artikeln för att Katris uppdragsgivare ska uppmärksamma hur dålig hon är och sparka henne från posten? Eller har ni andra motiv som inte framgår? Jag ogillar starkt den här typen av bästa/sämsta artiklar! Anser att artikelns syfte är att smutskasta Katri L och ingenting annat!
Ett annat skäl är att några av de fall som DO drivit har dragit ut väldigt länge på tiden.

 Det är vad de flesta tidningar säger. En mer nyanserad motbild till detta väcker Eva Nikell  i webtidningen Feministiskt perspektiv i sin artikel "Vem tjänar på att göra DO Katri Linna till rikshäxa".

Baserat på erfarenheterna bland annat från våra norska, irländska och brittiska systermyndigheter diskuterade vi mycket vilka knäckfrågorna var. Att få ihop de olika myndighetskulturerna var en sådan fråga,  [...]Det tar tid, varnade alla, tro inte att det går lätt eller fort, ni får räkna med att det tar minst tre år innan ni kan se resultaten.

Min farhåga är dock en helt annan till varför regeringen sparkat DO Katri Linna.
Helt enkelt att den moderatstyrda alliansregeringen inte alls tror på idén att det finns något som heter strukturell diskriminering. Det vill säga att det finns strukturer i samhället som gör att grupper av människor har sämre villkor och möjligheter. Till exempel att kvinnor har lägre lön eller att invandrare har svårare att skaffa jobb eller bostad.

Min farhåga besannas när jag läser integrationsminister Erik Ullenhags första kommentar om saken.


För att motverka diskrimineringen och främja ett samhälle där alla bedöms och behandlas som individer krävs ett aktivt arbete för att förebygga diskriminering. [...]
Tyvärr har dock inte DO fungerat tillräckligt bra, varför regeringen har gjort bedömningen att myndigheten behöver en ny chef.
Samtidigt löser självklart inte ett ledningsbyte alla problem. Därför kommer jag nu ta ett större grepp om myndigheten. Under de månader som det tar att rekrytera en efterträdare i en öppen process ska myndigheten genomlysas och om det visar sig nödvändigt också få nya instruktioner och en förändrad organisation.

Till vikarierande DO har tidigare generaldirektör för Utlänningsnämnden samt tillförordnad generaldirektör för Konsumentverket Håkan Sandesjö utsetts.

Men vem är egentligen Håkan Sandesjö? 

Media: 
DN GP SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 SVT


Blandade röster bloggar om detta:
Sveriges kristna socialdemokrater - DO måste alltid stå de utsatta minoriteternas sida
Iakttagaren - Alla platsar inte som Chef
Mikael Ståldal - Lägg ner DO
Johan Ingerö - Katri Linna har misslyckats sig till ett nytt uppdrag