1 februari 2011

Bolaget som ska göra Julkalendern 2011 vägrar teckna kollektivavtal

Bolaget som producerar 2011 års julkalender, Nordisk Film TV-Produktion, har inget kollektivavtal för produktionen. Det meddelar Teaterförbundet.

- Trots flera påstötningar från förbundets sida har Nordisk Film TV valt att inte teckna kollektivavtal med oss. Det är alltså inte fråga om slarv eller okunskap från bolagets sida, utan om ett medvetet ställningstagande.
Konkret innebär avsaknaden av kollektivavtal att de medverkande inte garanteras minimilöner, övertidsersättning, royaltyersättning, avtalspensioner, försäkringar och annat. Också skyddet för rimliga arbetstider och en god arbetsmiljö blir svagare.
Teaterförbundet har infört en ny policy där man på sin hemsida ska namnge de företag som hårdnackat och under en längre tid har vägrat att teckna kollektivavtal.

Det här är en relativt ovanlig metod inom fackföreningsrörelsen. Men det finns andra exempel.
Ett känt exempel är HRF:s kampanj "Schyssta villkor" som har en sökbar databas där man kan hitta restauranger med kollektivavtal och följaktligen också vilka som inte har detta.