15 januari 2011

Facken inom industrin är starka tillsammans !

Under fredagen kom det välkomna beskedet om att Facken inom industrin samverkar i kommande avtalsrörelse trots att Teknikarbetsgivarna ensidigt sa upp industriavtalet.

Att samverka på detta sätt gör att vi står enade och starka, preis det Svenskt näringsliv inte vill. Dom hade nog mer hoppats på att förhandla med en splittrad motpart för att hålla löneökningarna nere ytterligare en avtalsperiod.

Hela industrin förhandlar samtidigt – nya förutsättningar inför avtalsrörelsen

Alla parter inom industrin har träffat överenskommelser om en ny tidsplan för förhandlingar om nya avtal 2011. Tidsplanen innebär att förhandlingar kommer att inledas under hösten med avsikt att nya avtal ska vara klara senast den 30 november 2011. Avtalen inom industrin berör ca 500 000 löntagare.

2010 års avtalsrörelse resulterade i att avtalen inom industrin fick olika löptider. Olika arbetsgivarorganisationer och arbetare respektive tjänstemän inom industrin träffade avtal med skilda utlöpningstidpunkter. På de större avtalsområdena är utlöpningstidpunkterna antingen den 30 september eller den 31 januari 2012.

Alla parter inom industrin är överens om att det bästa är att samtliga parter förhandlar om nya avtal vid en gemensam tidpunkt. Det gagnar industrin och hela den svenska lönebildningen och ger bättre förutsättningar för industrin att även framöver ”sätta märket” och att ha en lönenormerande roll på svensk arbetsmarknad. Fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin har därför nu träffat överenskommelser som innebär att kommande avtalsförhandlingar kan ske utifrån en tidsplan med gemensamma förhandlingstidpunkter.

Tidsplanen som parterna är överens om innebär också att krav ska överlämnas till motparten senast den 30 september och att de opartiska ordförandena inträder i förhandlingarna från den 1 november 2011.

Alla parter inom industrin är också överens om att starta ett arbete som syftar till att bli överens om ett nytt/reviderat Industriavtal. Målsättningen är att det arbetet ska vara klart innan 2011 års avtalsrörelse börjar.


Facken inom industrin är: IF Metall,GS,Livs,Pappers,Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Aftonbladets kommentar här

Camilla Wedin Industribloggarna här

Tobias Holmberg