23 oktober 2010

Att vara bemanningspersonal - Och att ta den fackliga kampen om och om igen

Idag vill jag tipsa om ett nedslag från verkligheten som nättidningen "På jobbet!" gjort.

Redaktionen för nättidningen 'På jobbet!' har samtalat med "Alex". Han är inhyrd arbetare för Student Consulting på Coops lager i Upplands-Bro, Stockholm. Massmedia har mest fokuserat på orimliga arbetsvillkor. 'På jobbet!' vill uppmärksamma bemanningsarbetarnas egna ansträngningar att kämpa för sin sak.

Här är ett kort referat av intervjun.

Kraven ökade, men de inhyrda ”gillade läget”. I början var inte bemannarna så många. Student Consulting var första bemanningsföretaget på Coop. Sen kom Huusko, Academic och Add-Logistic. Efter ett tag bestämde sig Coop för att bara ett bemanningsföretag skulle få vara kvar – det billigaste som hårdast drillade sina anställda. Till slut blev alla tvungna att gå över till det enda som var kvar: Student Consulting.

...Bemanningsföretaget har ett separat kontor på lagret. Alex säger att det är Coops strategi för att slippa ta ansvar. Nu kan de ”lägga över skiten” på Student Consulting istället. Samtidigt bedömer han att fackstyrelsens agerande tyder på att representanterna har en god relation med Coop och vill inte äventyra detta genom att hjälpa de inhyrda.

...När fighten ägde rum, berättar Alex, kunde man känna rysningarna från Coops chefer. De visste nu att de inte klarade sig utan de inhyrda. Man hörde dem skälla ut cheferna på Student Consulting: ”Var är dom? Vad gör dom? Vi ligger två veckor efter! Ta in, ta in!” ...I början kanske var och en av de inhyrda tänker på sig själv och sina minutrar. Men de har visat att människor som sociala varelser lär att förstå sina gemensamma intressen och hur man driver igenom dem. De som varit med om fighten håller nyanställda informerade på lunchrasten.

...Efter de inhyrdas konfrontation med chefen har många av dem gått med i Handels. Striden fick många att öppna ögonen för att facket är viktigt. Alex har övervägt om det vore bra med ett särskilt fackförbund för bemannare. Men han tror att det är fel väg att gå:

Det är kanske inte bra med ett eget fackförbund för bemannare. Då ökar splittringen mot de fasta där vi jobbar. Men kanske en organisation inom? Resonerar han.

Och här i den sista meningen avslöjas ett påtagligt problem. Hur ska den ordinarie fackklubben agera? Ska man värva bemanningspersonal till sitt fackförbund trots att de kanske bara är inne på ett kort uppdrag eller helt plötsligt har bytts ut eller slutat.

Och hur ska den bemanningsanställde ställa sig till sitt tillfälliga jobb?
Har du ingen förankring på arbetsplatsen så känns det inte lika angeläget att organisera sig.

Så "Alex" fråga är berättigad. För en sak kan vi vara säker på. Bemanningspersonal kommer behandlas på liknande sätt flera gånger.

"StudentConsulting har kollektivavtal med LO och Unionen och är godkända av alla fackförbund. Vi är medlem i Almega Bemanningsföretagen och är ett auktoriserat bemanningsföretag."
meddelar de på sin hemsida.
Det gör även de andra tre bemanningsföretagen som nämns i artikeln.

Det enda det verkar garantera i sak är att det finns vägar att förhandla med dem.
Alternativt att sätta press på förändring genom opinionsbildning i och med att de faktiskt är auktoriserade.

Jo, det garanterar en mycket viktig sak till - att du omfattas av ett kollektivavtal.
Information om Bemanningsavtalet för arbetare finns här och för tjänstemän här
Men betänk. Det är arbetstagarparterna som är de enda som kan förhandla om dessa avtal.
Som individ kan du bara be chefen snällt att han betalar din lön. Det finns ingen lag om minimilön i Sverige. Som medlem så kan du dock hävda fullt ut varenda skrivelse i kollektivavtalet och du har ditt fackförbund som stöttande part enda upp till förbundsnivå och LO-TCO Rättsskydd om det skulle vara så.

Vad gäller Coop så pågår det i skrivande stund en central förhandling på just sagda Coop-lager om brott mot det skrivna företagsavtalet om begränsning av inhyrning. Det berättar Handelsnytt

Enligt Coops företagsavtal för lagren får högst 10 procent av personalen hyras in under ett år. I september räknade facket ut att Coop inte skulle klara målet även om de inte skulle hyra in någon personal alls under de sista fyra månaderna, och krävde därför företaget på ”ett jättestort skadestånd”
När gränsen på 10 % infördes framstod för många som om Coop föregick med gott exempel för hela branschen. Men man kan ana att de nu infört en ny strategi i och med att företaget Logent tog över hela Coops lager i Enköping på entreprenad. Återigen Handelsnytt

Den fasta personalen kommer vid behov och efter sedvanliga förhandlingar att kompletteras av inhyrd personal från Logents eget bemanningsföretag. Den avtalade gräns på max 10 procent inhyrd personal som gäller vid de anläggningar som Coop driver i egen regi kommer inte att gälla vid Enköpingsterminalen.


Netroots:
Martin Moberg skriver om nya Integrationsministern Erik Ullenhags sätt att koppla de misstänkt rasistiska skjutningarna i Malmö till bristande integration av invandrare. Intressant perspektiv... integrerar du dig inte så riskerar du att skjutas i ditt hem.
Sara Gunnerud på Rebellabloggen tipsar om deras eftervalsanalys, eftervalsanalys skriven redan 2009 efter Europaparlamentsvalet.
Peter Högberg skriver en krönika över att "Det är en prövningens tid för den politiska rörelsen."
Röda Berget ställer frågan: Wikileaks avslöjar tortyr i Irak – Vad händer i Afghanistan?
Alliansfritt Sverige visar på Moderaternas intressanta och skrämmande plagierande av SD-text