20 oktober 2010

Alliansen värnar den Nya svenska modellen i Europa - Den antifackliga

Före detta EU-kommisionären Mario Monti har haft oförskämdheten att lägga fram ett extremt radikalt förslag.

Det rapporterar arbetstagarorganisationernas brysselkontor på sin nyhetssida fackligt.eu

Monti ville ha en ny artikel i EU:s lagstiftning som ser till att
rätten att teckna kollektivavtal och
rätten att ta till stridsåtgärder, inte inskränks.

Det är ett så radikalt förslag att det finns med i ILO:s 8 kärnkonventioner och i en av de centrala konventionerna för mänskliga rättigheter. Den Europeiska sociala stadgan från 1961.

Inte förvånande då att det är för radikalt för både Reinfeldts Alliansregering och David Camerons brittiska regering. Välfärds- och systemförstörarna Nr 1 och 2. Vem som vinner den striden får nog historien avgöra... Reinfeldt gick ut hårt. Men nu har han möjligen tröttnat lite...för Cameron visar sig på styva linan och går ut än hårdare genom att ta bort 490 000 arbeten i offentlig sektor.

Men nu svävade jag ut

I ett dokument som fackligt.eu har tagit del av framgår det att
motståndet mot stärkta fackliga rättigheter, som fick kommissionen att tveka, kommer från regeringarna i Sverige och Storbritannien samt från intresseorganisationen BusinessEurope.

EU-kommissionen är, enligt dokumentet, utsatt för en intensiv lobbykampanj från regeringarna i Sverige och Storbritannien


Mario Monti är den EU-kommissionär som kommit närmast att hävda att fackliga rättigheter är lika viktiga som den inre marknadens fria rörlighet. Enligt Europafacket inte alls ända fram men ett litet steg i alla fall

Det nya förslaget kallas för ”Monti II” därför att han på sin tid som kommissionär föreslog en artikel om att den fria rörligheten för varor på den inre marknaden inte skulle få inskränka grundläggande fackliga rättigheter.

I denna centrala konventionerna för mänskliga rättigheter.

Europeisk social stadga 35 – antagen 1961, reviderad 1996. Ratificerad av (den socialdemokratiska) Regeringen 1998.

Kan man läsa

Artikel 6 – Kollektiv förhandlingsrätt


Alla arbetstagare och arbetsgivare har rätt att förhandla kollektivt


Och däri ingår underpunkten


4. arbetstagarnas och arbetsgivarnas rätt att vidta kollektiva åtgärder i händelse av intressekonflikt, däri inbegripet strejk, om inte annat följer av förpliktelser enligt gällande kollektivavtal.


Intressant nog så hittas denna information på... tada... Regeringens hemsida. Samma regering som nu motarbetar dessa förslag.


och här är de relevanta ILO-kärnkonventionerna
Nr 87 Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten
Nr 98 Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt

Däri finns också såna där larviga som

Nr 29 Förbud mot tvångs- och straffarbete
Nr 100 Lika lön för lika arbete, oavsett kön
Nr 105 Avskaffande av tvångsarbete
Nr 111 Diskriminering vid anställning och yrkesutövning
Nr 138 Minimiålder för arbete
Nr 182 Mot de värsta formerna av barnarbete

ILO betyder International Labour Organisation och bildades 1919. FN:s äldsta institution. Äldre än FN själv då den som enda organisation fanns kvar från NF (Nationernas Förbund)


Även Dagens Arbete skriver om samma sak.
och Kaj Raving

Netroots:
Johan Westerholm - Alla älskar Rosornas krig
Alliansfritt Sverige - SVT ljög om lobbyister i Sahlins utfrågning
Peter Andersson - Almedalen lortas ner (av att SD får en egen dag)
Partistaten - Om öppna kriskommisionen och AB:s rubriksättning
Peter Högberg - om den ursprungliga tanken med Friskolor för fria

Det finns slutligen Tusen gånger starkare skäl till att ni ska se denna potentiella samhällsomvälvare till film!