25 mars 2012

Svensk Handel vägrar förhandlaAvtalsrörelsen är marknadsplatsen där priset på arbete ska förhandlas fram. Varje ord i ett kollektivavtal kan mätas i kronor och ören för oss och för arbetsgivarna.

Fackförbundet Handels, som är en del av LO-samordningen, har fastnat i förhandlingarna med Svensk Handel. Handels medlemmar kräver rätt till heltid, trygga anställningar samt rättvisa och jämställda löner. Motparten vägrar förhandla och säger nej till alla förslag på utveckling av avtalen.

Svenskt Näringsliv målar upp en egen bild där företagen kommer att gå omkull om möjligheten till visstidsanställningar begränsas. Marknaden är osäker. Ökade löner äventyrar hela näringslivets utveckling, den svenska modellen ställer bara till elände. Den propagandamaskin man satt igång från arbetsgivarsidan har givetvis ett syfte. Men det är viktigt att man ser förbi den och behandlar retoriken som arbetsgivarnas vapen att skapa opinion.

Är Handels medlemmars krav så orimliga som Svenskt Näringsliv påstår? Vi säger nej.
Vinsterna och kassaflödena är så pass bra att pengarna räcker till både amorteringar, investeringar och till att behålla bra utdelningar
Vi kommer inte kunna förhandla ner priset på mjölk, bensin och huvudvärkstabletter. Vårt starkaste vapen är ett annat och vi borde inte vara rädda för att använda det.

Handels kamp riskerar att utvecklas till en stor konflikt. LO:s avtalssekreterare Per Bardh betonar att de elva LO-förbunden inom samordningen kommer att agera gemensamt för att uppnå resultat. Han pekar på att flera avtal för lågavlönade grupper löper ut samtidigt. Ett koordinerat konfliktvarsel är en möjlighet att sätta press på arbetsgivarna.
Blåser Handels till strid ligger tiden när avtalet löper ut mycket strategiskt. Påskhelg. Av tradition går handeln då för högvarv. En tid där arbetsgivarna inte för allt osålt smör i Svea Rike vill ha konflikt.

Relaterat:
Dagens Arena - Så sabbar låga löner ekonomin
Arbetet - Medlingsinstitutet krockar med facket(s jämställdhetspotter)


Löntagarbloggen - Arbetsgivarnas prat om ansvar skorrar falskt
MediaCreeper