20 juli 2011

IF Metall JO-anmäler Försäkringskassan
Dagens arbete:
”Hemliga läkare ska inte avgöra vilka som ska få ersättning eller inte.”
Ulf Björk, försäkringshandläggare för IF Metall, har tröttnat på Försäkringskassan. Nu anmäler han Kassan till Justitieombudsmannen.


Försäkringskassan har hemliga läkare som sitter med och avgör om människor ska få ersättning eller inte”, skriver Ulf Björk till JO. ”Vid dessa möten förs inga protokoll och försäkringsläkarnas namn nämns inte.
[…]
Att möten inte protokollförs gör det svårare att överklaga ett beslut, skriver Ulf Björk i sin JO-anmälan. Den försäkrade är därmed chanslös när han ska försöka överklaga ett beslut till domstol.

- Förr fick du ändå se motiveringen från läkaren. Med underlag. Nu finns inte det med.Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan centralt har en annan bild en Ulf Björk. Hon tycker inte att det skett en försämring.

- Det är inte avgörande vad de rådgivande läkarna säger. De ska vara rådgivare åt våra handläggare. De är experter på medicinska frågeställningar. Men inte just för den eller den försäkrade.
[…]
- Försäkringsläkarna har aldrig tagit beslut, det har alltid varit handläggarna eller våra nämnder som gjort det. Det är aldrig en medicinsk rådgivare som avgör om man ska ha ersättning eller inte.


Påståendet om ”hemliga läkare”, som Ulf Björk använder i sin JO-anmälan kommenterar Försäkringskassans Cecilia Udin:

- Ja det stämmer. De medicinska rådgivarnas namn framkommer inte eftersom de inte fattar besluten. De är endast en del i beredningsapparaten. Det är handläggaren som företräder myndigheten och fattar beslut.I Läkartidningen uttalar sig en av dessa försäkringsläkare om sjukförsäkringen.

Försäkringskassan är i grunden inte intresserad av att intyget bekräftar att personen är sjuk, vilket ofta räckte tidigare. Det är inte heller av något större värde att känna till den sociala situationen om den inte har betydelse för att förklara att sjukdom föreligger.
[…]
Eftersom besluten tas på juridisk grund är det personer med juridisk kompetens som handlägger ärendena.Ingen av dessa båda försvarare av Försäkringskassans nya direktiv och funktionssätt avslöjar om de faktiskt tycker att det är vettiga direktiv.
Själv kan faktiskt ta mig den friheten att tycka att den nya ordningen känns minst sagt tveksam både logiskt och etiskt.
MediaCreeper