17 mars 2011

Europafacket protesterar mot EU:s angrepp på löner och avtalsystemFackliga Brysselkontoret: En rad toppmöten under mars kommer att ge svar på frågan om EU-länderna vill offra de fackliga fri- och rättigheterna för att stabilisera eurovalutan och kunna tvinga på skuldsatta euroländer svältkurer som främst drabbar löntagare och pensionärer.

EU-kommissionen, Internationella valutafonden IMF och den Europeiska centralbanken ECB gör direkta ingripanden i löneförhandlingarna och tvingar länder som Irland, Grekland och Rumänien att sänka minimilöner och löner till offentliganställda och försvagar modellen med kollektivavtal som utbyte mot ”räddningslån”.

Men det är inte bara länder i omedelbara svårigheter som berörs. EU-kommissionens årliga tillväxtöversikt, ”The Annual Growth Survey”, efterlyser [...] ”lämplig” lönebildningspolicy och ”effektivare” lönebildningsmekanismer så att löner ”till punkt och pricka” och ”korrekt” reflekterar arbetsproduktiviteten för att säkra EU:s konkurrensposition visavi resten av världen och inom EU och EU-länderna.

[...]

Enligt Europafacket har finansmarknadernas press på euroländer att betala höga räntor på sina obligationslån, som en följd av den ekonomiska krisen som marknaderna skapat, gett EU- auktoriteterna en möjlighet att trycka på om ”flexibla” löner och gå till attack mot arbetsmarknadens parter liksom löntagarnas och fackets förhandlingsposition.Europafacket planerar två stora manifestationer. Angreppen mot avtalen är medvetna, anser Europafacket. Syftet är att utnyttja följderna av finanskrisen för att sätta nuvarande förhandlingsordning för lönebildningen ur spel.anser Europafacket.

En stor demonstration kommer att genomföras i Bryssel den 24 mars. Det är samma dag som EU:s ordinarie vårtoppmöte inleds...

Den 9 april genomförs en andra stor euro-demonstration i Budapest i samband med finansministrarnas möte. Budskapen är: Nej till nedskärningar – För ett socialt Europa, för rättvisa löner och jobb.

Men här i Sverige tittar vi på Solsidan.

Aftonbladet
MediaCreeper