16 mars 2011

Fas 3 tog hans liv


SVT rapporterar om en mycket tragisk dödsolycka som hade kunnat undvikas:

”Det var i september 2009 som Håkan Altin fick en så kallad sysselsättningsplats hos Gävle kommun. Han var långtidsarbetslös och hade hamnat i Fas 3 i regeringens jobb- och utvecklingsgaranti.

Efter en och en halv vecka fick han i uppgift att såga ned vindfällda träd. Han var ensam på platsen och utan handledare då olyckan inträffade.

[…]

Håkan Altin var inte utbildad skogsarbetare. Han hade arbetat med röjsåg, men det var på 80-talet.”
Trädfällningen resulterade i skador som kostade Håkan Altin livet.
MediaCreeper