14 februari 2011

Pågår det en åldersdiskriminering på arbetsmarknaden? Över 65 % av de i FAS 3 är 45+

Idag kl 9.30 presenterar  Socialdemokraterna på en presskonferens helt färsk statistik gällande FAS 3. Den sista fasen i arbetsmarknadsåtgärden Jobb- och utvecklingsgarantin. De har bett Riksdagens utredningstjänst (RUT) ta fram dessa siffror).

Vi ska här på ett lättläst sätt, analysera statistiken, detta kommer ske i en serie inlägg under dagen som utgår från de frågor som ställs i rapporten.

Så hur ser det då ut till dags dato?

Jo, det visar sig att det nu är nästan 45 000 personer som passerat genom FAS 3.
Eller passerat kanske är för mycket sagt. För dagsfärsk statistik visar också att det är nästan 25 000 personer som just nu fortfarande är i FAS 3.

I Socialdemokraternas pressinbjudan står det att 1av 3 arbetslösa är långtidsarbetslösa just nu.
Vi kommer se närmare på hur den här gruppen ser ut under dagen med fokus på FAS 3-åtgärden.Statistiken visar att sedan mars 2009 har 44 444 personer hamnat i FAS 3. I skrivande stund befinner sig
24 800 personer i FAS 3.

Det kan man jämföra med det som stod i Kommunalarbetaren 2009-06-16.

Jobb- och utvecklingsgarantin startade 2007 men det är först nu den tredje fasen kommit igång. Hittills har 434 personer personer runt om i landet börjat sin sysselsättning i jobb som motsvarar de plusjobb som fanns tidigare, fast med betydligt lägre ersättning.

För den som har rätt till aktivitetsstöd motsvarar ersättningen 65 procent av sin tidigare lön upp till taket 18700 före skatt. Men de som innan de gick in i jobb- och utvecklingsgarantin inte hade någon a-kassa, hänvisas till socialbidrag, samtidigt som de alltså börjar jobba


En annan fråga som rapporten har tagit fram statistik på är hur åldersfördelningen ser ut?
Antal i FAS 3

Län    20-­24    25-­34    35-­44    45-­54    55-­59    60-­64    
Stockholm  6  358  1  012  1  794  1  137  973  
Västra  Göta-­‐45  835  1  871  2  611  1  460  1  508  
land  
Totalt  223  4  349  9  113  13  535  8  449  8  775  


Det första man lätt lägger märke till är att Västra Götaland har drabbats hårt i krisen. Det har naturligtvis att göra med bilindiustrins nära på undergång i Sverige. Där är det många som har hamnat ut i kylan istället för att de under krisen istället kunde fått uppdatera sin kunskap tills dess industrin satte fart igen. Vilket den nu gjort.


Det andra vi kan se är att åldersgruppen 45-54 den största gruppen. Det kan se underligt ut att gruppen ungdomar 20-24 år är så liten när alla talar om den höga ungdomsarbetslösheten men det beror på att de dels har aktivitetsförbud 90 dagar och att: ”Personer under 25 år genomgår först jobbgaranti för ungdomar i 15 månader innan de hänvisas till jobb och utvecklingsgarantin."


Om vi bara enkelt adderar gruppen 20-44 år så får vi ihop 13 075 personer.
Gör vi samma sak med Personer från 45-64 år så är det hela 30759 personer.
Det betyder att det är långt över 2/3-delar som är i åldern 45-64 år.  
Vi tolkar det som att det pågår en åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Det här var också den gruppen som från 90-talskrisen och framåt fick gå när företag började sparka folk och flytta utomlands. Den gruppen har utbildning, men nu helt fel som inte är gångbar i dagens företag. Många har jobbat mer än 10 år på samma företag. Det lönar sig inte heller för dessa att ta CSN lån för det är så kort återbetalningstid. Dessutom får man inte CSN när man är över en viss ålder för att plugga på t.ex högskola i 3 år.


Det är alltså en utbildningssatsning för dessa som behövs. Men som ett inlägg senare idag kommer visa så är det av flera skäl det snarare behövs utbildningssatsning istället för både FAS 1, 2 och speciellt FAS 3.


Andra bloggar om samma sak:
Röda Berget: S-rapport säger att FAS 3 är inget annat än förvaring
Alliansfritt Sverige: Fas 3 - Löntagare fasas ut från förvaring till bidrag
Claes Krantz: Det moderaterna inte förstår med FAS 3
HBT-Sossen: FAS 3 - Förvaring som inte leder nånstans
och om liknande åtgärder
Alliansfritt Sverige igen: Coacheländet fortsätter
MediaCreeper