13 februari 2011

Fackförbundet Ledarna som vill ta oss tillbaka till medeltiden


På DN Debatt idag anklagar Fackförbundet Ledarna (tidigare Sveriges Arbetsledarförbund, SALF) LO och TCO för att en förlegad syn på avtalsrörelsen och den svenska modellen ligger bakom medlemsraset. Man konstaterar att 2 saker som måste förändras:
  1. Regler för hur löneförhandlingar ska gå till.
  2. Istället för att ha centrala löneförhandlingar i kronor och ören ska individen själv förhandla sin lön.
Det man vill reglera i kollektivavtalet är hur man ska göra löneförhandlingar. Detta kallar man modernisera den svenska modellen. Jag kallar det att gå tillbaka till medeltiden. Ledarna skriver:
"Det handlar om makt. Om att ge medlemmarna makten över sin egen yrkestillsvaro, i stället för att ta makten ifrån dem."
Annika Elias (ordförande Ledarna) och Thomas Eriksson (förhandlingschef Ledarna) representerar cirka 80.000 chefer - LO och TCO har cirka 3 milj medlemmar. Det klart att vill man göra det lättare för sin medlemmar (chefer) att löneförhandla mot sina anställda och sedan öka sitt eget löneutrymme.

Varför ska vi då ha ha den svenska modellen? Om jag ska själv löneförhandla min egen butikslön, oavsett vilka regler som gäller vid lönesättning så kommer jag inte ha något att sätta emot om förhandlingen inte innehåller några kronor eller ören. Om jag begär 300 kr i löneökning och hotar med att säga upp mig eller strejka, så kommer min arbetsgivare att säga nej. Därför har löntagare taktiken att gå ihop. Det Ledarna vill är flytta den makt som vi har kämpat till oss och ge tillbaka till arbetsgivaren.

Alla vill vi ha mer inflytande över vår lön, alla vill sätta vår egen lön men verkligheten ser inte ut så. Det är arbetsgivaren som fortfarande har den största makten över oss löntagare och då ska vi inte ge bort den vi har.

Jag kan hålla med Ledarna om att "det handlar om makt. Om att ge medlemmarna makten över sin egen yrkestillsvaro". Makten ligger i att om vi går ihop så får mer inflytande - vi skapar vårt eget löneutrymme och skapar vår egen trygghet genom kollektivavtal.
MediaCreeper