10 februari 2011

Arbetslinjen går före yttrandefrihetslinjen – återkomsten

Kommer ni ihåg Hans Johlgren som blev avstängd och polisanmäld?

Anf. 36 Arbetsmarknadsminister HILLEVI ENGSTRÖM (M):
Det är inte heller så att den som har en synpunkt eller ett klagomål på något sätt ska bestraffas. Tvärtom ska man ta till vara människors synpunkter."

Igår skrev jag ett inlägg om Hans Johlgren som hade blivit både polisanmäld och avstängd från arbetsförmedlingen för att han kritiserade Personalstrategerna som anordnare när de satte deltagarna på att renovera lokalerna.

Tidningen Efter arbetet  lät samtidigt Eliana Carvacho och Gyöngyver Meszaros, komma till tals och ge sin syn på den situation som de har hamnat i. Nu visar det sig att både Eliana Carvacho och Gyöngyver Meszaros har blivit avstängda från sin anordnare Jobbfabriken.

Vad har arbetsmarknadsministern för syn på det här med oseriösa anordnare samt yttrandefriheten att kritisera dessa?

I en interpellationsdebatt den 21 januari 2011 säger hon såhär:

Anf. 34 Arbetsmarknadsminister HILLEVI ENGSTRÖM (M):
”Det är Arbetsförmedlingens uppgift och skyldighet både att vidta nödvändiga kvalitetskontroller innan en deltagare placeras hos en anordnare av platser och att följa upp de anordnare som tar emot deltagare.”

Ja, det låter ju bra. Nu är det ju i och för sig så att det är arbetsförmedlingen i dialog med anordnarna som har stängt av deltagarna, inte tvärtom. Ska inte FAS 3-deltagarna kunna komma med kritiska synpunkter på anordnarna och deras verksamhet?

Anf. 43 Arbetsmarknadsminister HILLEVI ENGSTRÖM (M):
”…det är viktigt att Arbetsförmedlingen får signaler från dem som är i jobb- och utvecklingsgarantin, från dem som är långtidsarbetslösa. Det kan ske via telefon, mejl och samtal med sin förmedlare.”

Arbetsmarknadsministern fortsätter i samma anförande:

När det gäller vad som kan göras mot oseriösa aktörer är den första åtgärden att påpeka felen. Om dessa inte åtgärdas är nästa steg att avbryta den överenskommelse man har.”

Nu blev det väl lite fel? Arbetsförmedlingen har i och för sig avbrutit samarbetet. Men med Hans, Eliana och Gyöngyver. Det är dem som har stängts av och som nu står helt utan ersättning. Anordnarna fortsätter dock som vanligt. (Personalstrategerna samt Jobbfabriken)

Arbetsförmedlingen har i och för sig använt sig av den lag i jobb- och utvecklingsgarantin, som finns, vilket jag berättade om igår.

2. missköter sig eller stör verksamheten

Har arbetsförmedlingen använt lagen rätt.  Eftersom det faktiskt har hänt så borde det ju vara så. För Hans skedde det här redan i November och nu driver hans fackförbund Transport frågan.
Men vad säger arbetsmarknadsministern? Åter till interpellationsdebatten den 21 januari 2011.

Anf. 36 Arbetsmarknadsminister HILLEVI ENGSTRÖM (M):
Det är inte heller så att den som har en synpunkt eller ett klagomål på något sätt ska bestraffas. Tvärtom ska man ta till vara människors synpunkter.

Ja, nu ser vi hur det är i arbetsmarknadsministerns utopiska värld. I verkligheten är dock fortfarande Hans Johlgren, Eliana Carvacho och Gyöngyver Meszaros avstängda och utan ersättning för att de gjorde precis som arbetsmarknadsministern sa. De kom med signaler om sina oseriösa anordnare.


Andra som bloggar om FAS 3 och yttrandefriheten:
Martin Moberg - Ansvaret för arbetslinjen so(m) förvanskades 
Roger Jönsson - Ska arbetslösa i FAS 3 tystas?


Media om detta och liknande
ab1, ab2, svt1, tv4, ab1, ab2, dn1, dn2, dn3, dn4, svd1, tco1, tco2 
MediaCreeper