9 februari 2011

Arbetslinjen går före yttrandefrihetslinjen

För en tid sedan skrev jag ett inlägg om att Hans Johlgren som placerats i FAS3-åtgärd hade blivit polisanmäld för att han kritiserat sin FAS-3 anordnare, Det snabbt växande företaget Personalstrategerna.

Dagen efter Östnytts inslag blev Hans avstängd från arbetsförmedlingen. Personalstrategerna skrev till arbetsförmedlingen följande mening.

Hans har idag tagit hit Östnytt till FAS3-projektet. Mitt önskemål är utifrån detta att Hans inte längre deltar i FAS3.


Arbetsförmedlingen lutar sig mot följande paragraf i lagtexten för Jobb- och utveckliningsgarantin. 
Lagtexten

15 § En anvisning till programmet ska återkallas om den som anvisats

1. avvisar någon insats inom programmet eller någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd, avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete utan godtagbara skäl, inte redovisar sina jobbsökaraktiviteter eller inte har regelbunden kontakt med en arbetsförmedlare,
2. missköter sig eller stör verksamheten, eller
3. uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

En anvisning till programmet ska också återkallas om det i övrigt finns särskilda skäl för att återkalla den. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart. Förordning (2009:8).


Här är senaste inslaget från Östnytt:


j


Fler som skriver om FAS 3 och yttrandefrihet:
Roger Jönsson skriver om andra som råkat ut för samma sak på Jobbfabriken.
Röda berget - Yttrandefrihet och FAS 3 går inte ihop
Storstad - Dålig start på dagen
Alliansfritt Sverige - Kritiserade FAS 3, polisanmäldes och stängdes av från arbetsförmedlingen
Fasan - Berör yttrandefriheten endast rondellhundar?
MediaCreeper