14 februari 2011

Hur kan man veta om anordnarna av FAS 3 är seriösa?

Idag 9.30 presenterade Socialdemokraterna färsk statistik om FAS3.
Bland annat finns en tabell på vilka aktörer är anordnare i FAS3, och hur många personer de har tagit in. Detta har vi länge efterlyst men inte kunnat få ta del av någonstans.
Vilka är då dessa aktörer? Nedan följer en sammanställning från rapporten:
  • Enskilt företag: 6430 stycken
  • Ideell förening: 8763 stycken
  • Kommun: 10 618 stycken
  • Landsting: 211 stycken
  • Statlig myndighet: 766 stycken
  • Affärsdrivande verk: 217 stycken
  • Annan/Okänd arbetsgivare:17 431 stycken
Lägg märke till kategorin Annan/okänd arbetsgivare. Den siffran är den högsta av alla anordnare och hemlig för allmänheten. Är det så att varken Arbetsförmedlingen eller Arbetsmarknadsministern alls vet vilka anordnarna är? Eller vet man det men vill inte tala om det? Lika illa är väl båda alternativen.

Det är även tragiskt att se att kommunerna i så stor utsträckning utnyttjar FAS3 i stället för att anställa.

Som det framgår i tabellen är det 17 400 personer där arbetsgivaren är okänd eller klassats som annan. I merparten av dessa fall har arbetsförmedlaren inte kunnat klassificera vilken typ av anordnare som deltagaren i fas 3 varit sysselsatt hos.

Ovanstående text finns i rapporten, och frågan är, vad just den gruppen är för aktörer? Det vill många ha svar på. Är det alla dessa oseriösa aktörer som startat upp företag enbart för att tjäna sig en slant på andras olycka? Tjäna lätta pengar på statens (Våra skatter) bekostnad? En av dessa som blivit mycket kritiserad är Jobbfabriken. Men det finns flera.
I så fall bör arbetsmarknadsminister Hillevi Engström ta sitt ansvar och ta reda på vilka det är.

Se också kvällens inslag i TV4 ekonomi om Myrorna, en av de som utnyttjar FAS 3.Andra som bloggar om det här:
Martin Moberg - En avslöjande rapport om en FASansfull tillvaro, Alliansfritt Sverige om att löntagare fasas ut från förvaring till bidrag, Ylva Johansson om fortsatt förvaring i fas 3 eller ska det satsas på aktiva insatser för jobb, Peter Johansson 1 om att AF bekräftar S bild av fas 3, Heidi Laine Lundgren om hur fas 3 slår i Skåne, Peter Johansson 2 om att FAS 3 är inget annat än förvaring, , Claes Krantz om varken arbete eller utveckling med moderaternas JUG, HBT-sossen om fas 3 som inte leder någonstans, Peter Högberg om fas 3 en testanläggning.
MediaCreeper