14 februari 2011

Hur många har tagit sig ur FAS3? och på vilket sätt?

Idag 9.30 presenterades färsk statistik om FAS3. Inlägg 3 av 4 på temat Socialdemokraternas FAS3 rapport granskar närmare vad som händer de personer som lämnar FAS 3.  

”Arbetsförmedlingen gör en uppföljning under 90 dagar efter de har lämnat FAS3”
Kolumn 1 Aktivitetsstöd
Kolumn 2 Arbete med stöd
Kolumn 3 Arbete utan stöd
Kolumn 4 Arbetslös
Kolumn 5 Nystartsjobb
Kolumn 6 Reguljärt arbete
Kolumn 7 Övriga avaktualiseringsorsaker (Här ingår de som påbörjat studier)
Kolumn 8 Övriga
Kolumn 9 Totalt


Kolumn 1 Aktivitetsstöd är det samma som gamla förtidspensionen (numera tidsbegränsad). Är man arbetslös heter det aktivitetsersättning. Det innebär att 29.3% av alla i FAS3 är sjuka och därmed inte aktuella i FAS3 för närvarande. I denna stora grupp finns alla dessa ungdomar som Försäkringskassan beviljat förtidspension. Om några år är merparten av dessa förmodligen tillbaka i FAS3 när de blir utförsäkrade från Försäkringskassan. 

Under tiden de har aktivitetsstöd har denna grupp det bättre ekonomisk än de som finns i FAS3. De får bostadstillägg som inte är åldersbegränsat så som bostadsbidraget är. Är man över 29 år och inte har minderåriga barn, då har man inte rätt till något bostadsbidrag.
Detta innebär att ALLA över 29 år utan hemmavarande barn, får klara sig på enbart ersättningen från Försäkringskassan.
Anmärkningsvärt är att endast 10.5% finns i Nystartsjobb eftersom det är förmånligt för arbetsgivaren att anställa med nystartsbidrag.Den här ovetenskapliga analysen säger mig att det finns ekonomiska resurser men de används på fel sätt. FAS3 är endast lönsam för arbetsgivare, för staten (skattebetalarna) är det en dyr affär. Det är ett stort resursslöseri på människor i aktiv ålder! Människor som inget hellre vill än att ha ett arbete, ett arbete där man får stimulans intellektuellt och utvecklas. 
Allt handlar inte om att enbart ha en sysselsättning, utan om att ha en värdig sån.


Yvonne (Vonna) Lindström
Andra bloggar om FAS 3:
Roger Jönsson - FAS 3 är en katastrof
Kulturbloggen tar upp att svenska företag är åldersfixerade. Ett hjärta rött lyfter upp olika saker som nu händer i det kalla Sverige som visar på hur alliansens politik och tankar slår. Olas tankar skriver om att socialdemokratin behövs verkligen i dagens värld. Johan Westerholm skriver verkligen om vad FAS 3 handlar om och det är inget smickrande för regeringen. Anarkia skriver om FAS 3 och långtidsarbetslöshet.

MediaCreeper