14 november 2010

Dagens slavarbete - Numera även brottsligt att kritisera

FAS 3 är tredje och sista steget i Jobb- och utvecklingsgarantin.

Ett av företagen som använder sig av den möjligheten är Eskilstunaföretaget Personalstrategerna. De har "inrett" en lokal för att bedriva samhällsnyttig verksamhet för 30 långtidsarbetslösa personer i Motala. För det får de över ett år 1,7 miljoner kr. Men förhållandena och verksamheten har kritiserats hårt av dessa personer, för att den är helt meningslös och för att det inte fanns några tydliga direktiv eller regler. Men vid kritik hotar företag i första steget med avstängning från sin ersättning. Östnytt rapporterar


I nästa steg så blir man polisanmäld. Se Östnytt igen

Det finns också en uppsjö mer kritik mot FAS 3 här.

Arbetsförmedlingen beskriver FAS 3 så här
För den arbetssökande

Genom sysselsättningen får du en möjlighet att skaffa dig erfarenheter, meriter och färska referenser.

Varje sysselsättningsperiod får pågå i högst två år. Du ska under denna tid fortsätta att söka arbete med stöd av oss på Arbetsförmedlingen samt ha fortsatta regelbundna kontakter med din arbetsförmedlare.

För arbetsgivaren

Fas 3 innehåller följande aktivitet: sysselsättning hos anordnare.
Som arbetsgivare betalar du inga löner, arbetsgivaravgifter eller försäkringar utan får 225 kronor per dag för att täcka handledarkostnader med mera.

Genom sysselsättningen får den arbetssökande en möjlighet att skaffa sig erfarenheter, meriter och färska referenser. Varje sysselsättningsperiod får pågå i högst två år och den arbetssökande ska under denna tid fortsätta att söka arbete med stöd av oss på Arbetsförmedlingen.

Sysselsättning i fas 3 kan bestå av arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda eller som ordinarie personal inte hinner med och som höjer kvaliten i verksamheten.

Sysselsättningen ska motsvara den tid som den arbetssökande står till förfogande för arbete. Den som söker arbete på heltid ska således ha en sysselsättning på heltid.Lagtexten

15 § En anvisning till programmet ska återkallas om den som anvisats

1. avvisar någon insats inom programmet eller någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd, avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete utan godtagbara skäl, inte redovisar sina jobbsökaraktiviteter eller inte har regelbunden kontakt med en arbetsförmedlare,
2. missköter sig eller stör verksamheten, eller
3. uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

En anvisning till programmet ska också återkallas om det i övrigt finns särskilda skäl för att återkalla den. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart. Förordning (2009:8).

Ja, förutom att man inte får tid för att söka jobb eller har rätt att söka utbildning. Och förutom att FAS 3 inte heller leder till jobb i någon större omfattning än tidigare. Samt att det cyniskt utnyttjas av många företag. Så finns det också ett stort systemfel.


Det sägs att verksamheten ska vara kvalitetshöjande och samhällsnyttig.

Men det finns också krav på att det arbete som utförs inte får tränga ut ordinarie jobb.


Jag får nog säga att jag tycker att dessa två direktiv kommer i konflikt med varandra. Och i kläm kommer de långtidsarbetslösa som kommer allt längre från arbetsmarknaden, samtidigt som de arbetar gratis. Arbetarrörelsens Tankesmedja fördjupar problematiken i sin rapport här.


Andra som bloggar om FAS 3 (Mycket mer idogt och bättre än mig)

FAS 3

Furimmer (som har egen erfarenhet av det)


Arbetslös.nu


På jobbet om liknande övergrepp som konsekvens av nya reglerNetroots:

Johan Westerholm om Socialförsäkringen och solidaritet (ur ett annat perspektiv)

Peter Högberg om Strikt klädkod och mobbing i KD (Varför är jag inte förvånad)


Bo Widegren om att göra saker i rätt ordning: Hur skulle det vara om vi komponerade musiken först och sedan tog det där med dirigenten? (Klockrent formulerat, men antagligen inte görligt längre)
MediaCreeper