6 juli 2012

Lööf vill ha en brutalare svensk arbetsmarknad


Idag ska Centerpartiet och Annie Lööf som sjätte parti presentera sina förslag i Almedalen.
Annie Lööf har då valt att fokusera på en jämförelse mellan den svenska och den tyska arbetsmarknaden. Hon anser att "Sverige kan lära mycket av tysk arbetsmarknad"
Sverige kan lära av det tyska framgångsreceptet, skriver Klaus F. Zimmermann från Bonn, som i dag talar på Centerpartiets ekonomiska seminarium i Almedalen.
Vad är det då centerpartiet anser att vi ska ta efter?
Vilka lärdomar kan Sverige dra av de tyska erfarenheterna? Enligt min mening bör Sverige noggrant studera det betydligt mer flexibla och fördomsfria samarbetet mellan Tysklands fackföreningar, arbetsgivare och regering. Det skulle hjälpa Sverige att klara av några av de viktigaste utmaningarna i dag, som det starka anställningsskyddet, de höga anställningskostnaderna och den strikt reglerade arbetsmarknaden.
Det vill säga samma gamla centerpolitik som de envetet fört fram tidigare. En uppluckrad arbetsrätt, fler tillfälliga anställningar och lägre löner för de jobb som i centerns språkbruk kallas för okvalificerade.

I God morgon världen 28 mars 2010 kunde man höra ett reportage som berättade om en del av konsekvenserna av det här. En tysk student kallar sin egen generation för "generation praktik" Enda sättet att få jobb numera är att erbjuda sig att göra praktik för antingen väldigt låg ersättning eller helt gratis.

Under krisen införde den socialdemokratiska ministern Schröder dessa förändringar. Han fick gå men Merkel tog över reformerna.

"Reformerna" innebär i och för sig att arbetslösheten har sjunkit. Men det är en helt ny arbetsmarknad vi ser. En arbetsmarknad där makten ytterligare har vägt över på arbetsgivarnas sida. Det har inneburit att andelen fasta anställningar har minskat med två miljoner. För "okvalificerade" arbeten och för ungdomar så är det i stort sett bara deltidsjobb eller uthyrning genom bemanningsföretag som gäller och det är inte ovanligt med löner så låga som 50 kr/timmen.

Vad som också sägs i reportaget är att klyftan ökar mellan de på den reguljära arbetsmarknaden och de som hamnat i den alltmer växande låglönesektorn. Företagen kommer konkurrera om den "kvalificerade" arbetsstyrkan medan de nu kan möta upp- och nedgångar med en reservarmé av arbetslösa och tillfälligt anställda.

En del kallar den tyska arbetsmarknaden för flexibel. Brutal är också ett vanligt ord. Det är alltså de här villkoren Centerpartiet och Annie Lööf vill införa på svensk arbetsmarknad. Skrota LAS och sänk lönerna, det har vi hört förut.


För övrigt så har Zimmermann varit med och skrivit en rapport betitlad "Creating low skilled jobs by subsidizing market-contracted household work" vilket inte förvånar när det är centern som bjuder in.