2 juli 2012

Hälften av företagen har inte grundläggande arbetsmiljö.


Under maj och juni 2012 genomförde LOs förbund skyddsronder på 93 olika arbetsplatser på Gotland. Av dem saknar 41 procent riktlinjer för brandsäkerhet och 45 procent har inget fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. 

Arbetsmiljöarbete går helt enkelt ut på att:
1. Undersöka om det är något fel. 2. Riskbedöma felet 3. Åtgärda felet 4. Kontrollera om felet är avhjälpt.
Och så gör man det igen! Lättare kan det inte bli. 
Men för nära hälften av alla undersökta arbetsgivare är det tydligen väldigt svårt.
För att uppnå grundläggande brandsäkerhet så ska man genomföra en introduktion, det ska också finnas skriftliga instruktioner om vem som gör vad och när det ska göras, vid brandskydd och utrymning. För att lyckas med detta så ska de anställda genomgå  praktisk träning inklusive larm och utrymningsövningar. 

Väldigt självklart för många men tydligen inte för 41% av företagen.

Ett tips på vägen:  Interaktiv utbildning på webben


Skyddsronderna genomfördes inom byggsektorn, industrin och offentlig verksamhet. Samtliga följde en gemensam checklista.

Läs mer på:
Risker i arbetsmiljön - ny studie presenteras 
www.lo.se
LOs program i Almedalen
www.av.se
Broschyr - Utrymning
Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM


Netroots
MediaCreeper