25 maj 2012

Trenden håller i sig, Intresse för facket bara ökar!


500 besök gav 130 nya medlemmar när Handels gav sig ut på kvälls och helg uppsök. Värvarkampanjen pågick i början av maj i de flesta avdelningar i landet. Det gjordes drygt 500 arbetsplatsbesök och 130 medlemmar värvades. Antalet nya medlemmar kan vara fler eftersom en del går med i efterhand eller anmäler sig via kampanjsidan, vilket inte finns siffror på ännu.