26 maj 2012

Karl-Petter Thorwaldsson ny LO-ordförande


Under kongressen på Folkets Hus i Stockholm valdes vid lunchtid Karl-Petter "Kålle" Thorwaldsson till LOs ordförande. Thorwaldsson blir LOs fjortonde ordförande sedan organisationen bildades 1898.

Under söndagen kl 16:30 kommer Kålle att hålla sitt linjetal inför kongressen. Redan nu vet vi dock att han vill att vi ska "bryta ryggen av massarbetslösheten".
Vi måste stärka vår organisation. Med många medlemmar får vi makt och möjlighet att förändra. 
Medlemmar ger makt och med makt så får vi möjligheter att förändra. 

På frågan vad han tyckte om att bli ordförande för LO så sa han: "Det ska bli kul" Det bådar gott inför framtiden.

Läs mer om honom på LO hemsida