21 mars 2012

Vad händer egentligen i EU?För några minuter sedan läste jag både Marita Ulvskogs och Jens Nilssons FB-status som flaggar för att EU-kommissionen har farit fram.

Marita Ulvskog
Barrosos löfte var att EU skulle säkra de fackliga rättigheterna. Idag kom förslaget: Ett angrepp på kollektivavtalsmodellen. Oacceptabelt.


Jens Nilsson
EU-kommissionens angrepp på kollektivavtalsmodellen är oaceptabelt och nu krävs politiskt arbete för att tvinga fram förändring av förslaget


Vad det gäller vet jag faktiskt inte. Men nog verkar det allvarligt.
Möjligen handlar det om den artikeln som Europaportalen nyligen publicerat.

Det första förslaget är en förordning kallad Monti II som är tänkt att säkerställa strejkrätten i EU. Andor menar att den ska minska osäkerheterna som följde på Viking Line- och Lavaldomarna där kritiker tolkat domarna som att den ekonomiska friheten går före strejkrätten.

– Monti II skickar en tydlig signal som bekräftar att friheten att erbjuda tjänster inte har företräde före sociala rättigheter eller tvärt om, sade László Andor som tror att Viking Line- och Lavaldomarna kan ha utfallit annorlunda om kommissionens nya förslag hade funnits då.

Det tror dock inte Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO.

– Förslaget är ett direkt ingrepp och begränsning av de grundläggande fackliga rättigheterna, säger Claes-Mikael Jonsson och menar att kommissionens förslag skapar en osäkerhet kring vilka stridsåtgärder som är lovliga.

Lars Gellner, arbetsrättsjurist på arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, håller inte heller med kommissionären, men av en annan anledning.

– Monti II förändrar inte i sak EU-domstolens ställningstagande i Lavalmålet. Från det framgår det att strejkrätten är en del av Europarätten, men att det varken ligger över eller under de ekonomiska friheterna. Utifrån det kan man tycka att förordningen är rätt onödig, säger Lars Gellner och menar att strejkrätten inte förändras om det nya förslaget blir verklighet.


Men som sagt, jag vet inte för ingen av de har förtydligat sina skrivningar än så länge.