22 mars 2012

Centern, vad säger man?Centern vill sänka alla ingångslöner med 20-25 %
Det rapporterar Ekot och en lång rad tidningar idag.

Fackliga rådgivare brukar säga att när du kommer in på ett nytt jobb så är löneanspråken viktiga att sätta i rätt nivå. Det säger även arbetsgivare som ibland till och med höjer ingångslönen för den nyanställde så att den kommer in i rätt lönespann. Orsaken är att det tar väldigt lång tid att komma ikapp om du har fått en låg ingångslön. Flera år.

Men Centern. De vill sänka allas ingångslöner. Det är den lösning de har på arbetslösheten. Det är ett totalt andefattigt och visionslöst förslag. Alliansen har fullständigt gett upp i globaliseringens samhälle. Vi ska hädanefter konkurrera med låga löner, inte med kunskap och know-how. Undrar hur många svenskar som går med på den "vinnarinstinkten". Men det är klart med Björklunds fullständiga skolfiasko kanske Lööf inte ser nån annan lösning.

Skämt åsido. Utspelet bryter dessutom fullständigt mot den svenska modellen där parterna ska förhandla lönenivåerna.

Arbetets marknad säger så här
Ordvalet (ingångslöner) vill beskriva dessa löner som tillfälliga. En lön som den anställde bara har en kort tid innan han eller hon går vidare i sin yrkes- och lönekarriär. Därför saknar en lägre nivå på dessa löner i stort sett betydelse för det stora flertalet anställda på arbetsmarknaden.

Under de senaste åren har arbetsgivarna förändrat sitt ordval och kallar dessa löner allt oftare för ungdomslöner. Ordvalet vill beskriva dessa löner som att de i första hand bara har betydelse för ungdomar
[...]
(D)en viktigaste fackliga invändningen är att avtalslönerna är golvet för alla anställda inom ett avtalsområde. Det betyder att lägre avtalslöner på sikt skulle innebära att den sammanlagda lönekostnaden för alla anställda inom avtalsområdet skulle blir lägre. De nyanställda kommer in på lägre löner än tidigare och de tynger ner den samlade genomsnittliga lönenivån. Lägre avtalslöner innebär därför, enligt fackliga organisationerna, att arbetsgivarens totala personalkostnader minskar.

Att sänka avtalslönerna är då att sänka lönerna, inte direkt för de som är anställda just då, men efter en tid.


Eller som Daniel Harc som skriver här sa:
"12 000 kr. Vem ska kunna leva på det? Det faller på sin egen orimlighet"

Media:
SvD / DN / Dagens Industri / Rapport /

Sociala media