28 mars 2012

Svenskt Näringslivs uttalande är så dumt så klockorna stannarSvenskt Näringsliv
Den 31 mars löper avtalet mellan Svensk Handel och Handels ut och en stor sektor på arbetsmarknaden kommer att vara i ett avtalslöst tillstånd. Så ser det ut så länge Handels vägrar sätta sig vid förhandlingsbordet.

Förhandlingarna kring ett nytt handelsavtal har strandat då Handels vägrar gå med på den årstakt i löneutveckling som många andra LO-förbund redan ställt sig bakom.


För det första är det inte Handelsanställdas förbund som har strandat förhandlingarna.
Alla, även Svenskt Näringsliv är vid alla andra tillfällen överens om att den som kallar in medlingsinstitutet är också den som strandar förhandlingarna. Så den stiltje som det oroas för. Den är Svensk Handel fullt ut ansvariga för. Säkerligen utifrån förhållningsorder av just Svenskt Näringsliv.

För det andra så har Svenskt Näringsliv helt omdefinierat begreppet förhandling.

Så här definierar Wikipedia ordet förhandling.
En förhandling är en överläggning för att nå en överenskommelse och/eller fatta olika beslut.


Det är alltså inte ett möte där man går in med redan fasta övertygelser och så håller man sig till dessa benhårt. Det blir liksom inget ge och ta då. Det som kallas för kompromiss. Jag är lite extra tydlig för det verkar vara svårt för vissa arbetsgivarorganisationer att förstå det här.