30 mars 2012

Hela Spanien i generalstrejkDe två största fackförbundenh , CCOO och UGT hade kallat till generalstrejk i sammanlagt över 100 städer. Generalstrejken löpte i 24 timmar och lamslog stora delar av industrin men alla branscher var involverade. El Pais rapporterar att över 14 miljoner var uttagna i strejk och bara i Barcelona och Madrid så var det 800 000 på gatorna.

Orsaken är de arbetsmarknadsreformer den nya högerregeringen har infört.

Det finns personer som har bott och jobbat i Spanien och som vittnar om att arbetsgivarna ofta avskedar personal på lösa grunder, anställningstryggheten är storhålig som en schweizerost. Det kunde man som sparkad anställd fördra i och med att det var ganska dyrt att köpa ut folk så att de klarade sig ett tag. Den här ersättningen är just det som regeringen har försämrat.
Arbetets faktaruta beskriver:
Den avskedade får endast 33 dagslöner per anställningsår i stället för som tidigare 45 dagslöner per år. Om företaget inte visat vinst på nio månader så sjunker avgångsvederlaget till 20 dagslöner per arbetat år, vilket är mer än en halvering mot tidigare.

Svenskt Näringsliv förtydligar
Många pekar på att det nu blir billigare för företagen att friställa. För att undvika en krånglig och utdragen administrativ process har det i Spanien varit vanligt med friställning på ogiltiga grunder, trots att det varit betydligt dyrare. År 2010 skedde det i tre fjärdedelar av fallen

The Guardian visar inte bara bränder på sitt TV-klipp.
MEDIA:
Aftonbladet
Arbetet
DN
El Pais