25 januari 2012

Varför anställa någon i fas1 och fas2 när du får betalt för en fas 3-anställd?

I jobb och utvecklingsgarantin finns 3 faser, det är sällan man hör något om Fas1 och Fas2. Därför kommer här en sammanställning av vad de olika faserna ska innehålla.

Fas1. 150 dagar Som ska innehålla följande aktiviteter: Kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande insatser.

Min reflektion, ska det behöva ta 150 dagar att kartlägga vad en arbetslös gjort tidigare och att skriva CV?

Fas2. 300 dagar Som ska innehålla följande aktiviteter: Arbetspraktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning

Min reflektion, ska det behöva ta 300 dagar att genomföra Fas2? Den största andelen arbetssökande i den här fasen har arbetat tidigare och är inte i behov av arbetspraktik eller arbetsträning. De som kommer ut i den här fasen via försäkringskassan har tidigare varit långtidssjuka och det är ingen bra lösning att blanda friska och sjuka (för de flesta av dem som blivit utförsäkrade från försäkringskassan är trots allt, fortfarande sjuka) De som inte är 100% arbetsföra ska givetvis ha annan stöd och hjälp.

Fas3. Som ska innehålla följande: Sysselsättning hos anordnare som kan pågå i 2 år med förlängning ytterligare 2 år.

I den 3:e fasen står det som information till arbetsgivare på Arbetsförmedlingens hemsida
” Som arbetsgivare betalar du inga löner, arbetsgivaravgifter eller försäkringar utan får 225 kronor per dag för att täcka handledarkostnader med mera. ”
Min reflektion, Är det då konstigt att fas2 ”hoppas över”? Givetvis väljer en arbetsgivare eller en ideell förening att ta in någon från Fas3, om avsikten är att inte anställa någon, men ändå ha tillgång till arbetskraft. Detta kan ju en högstadieelev räkna ut. Dessutom – 2 år med möjlighet till förlängning ytterligare 2 år, är det så vi ska behandla arbetslösa? LO tidningen skrev redan i september om detta problem. Östergötlands Idrottsförbund hade då haft ett arbetsmarknadsprojekt om Fas2.
” Om en idrottsförening kan få ett ekonomiskt bidrag för att ta emot en människa i fas 3, finns det inte så stor anledning att ta emot någon i fas 2, säger Christer Johansson, forskare vid Linköpings universitet och en av rapportförfattarna. ”
Det säger sig själv att om en anordnare får 5000 kr i månaden för att ta emot en arbetslös i stället för att ta in en praktikant, så är valet lätt.
” Det grundar sig på en enkel kalkyl. En deltagare i fas 3 innebär ett bidrag på 50 000 kronor om året i runda tal. Att anställa någon av fas 2-deltagarna i projektet skulle kosta runt 100 000 kronor. Då handlade det om subventionerade anställningar med lönebidrag eller i form av nystartsjobb.Skillnaden blir 150 000 kronor. Det är mycket pengar för en fattig idrottsförening. ”
Det är kanske dags att stoppa föreningar från att ta emot arbetslösa i Fas3 för att i stället uppmuntra dessa att ta emot sökande i Fas2. De former som ingår som nystartsjobb och särskilt anställningsstöd har en stor skillnad gentemot fas 3. De ger den arbetssökande avtalsenlig lön.

Verkställande Utskottet, LO-distriktet i Mellersta Norrland skrev i Allehanda den 23/1 att:
” Det är dags att bryta upp Fas 3 och ge deltagarna möjlighet att gå andra arbetsmarknadsprogram med dokumenterat bättre resultat och framför allt en anständig försörjning. ”
Jag kan bara hålla med. Om vi nu är tvingade att leva med Fas3 till i alla fall 2014 så måste villkoren för de arbetslösa förbättras och åtgärderna ska givetvis ha en chans att leda till ett arbete med lön.
” För den individ som är i Fas 3 innebär det att tid spenderas i ett program med låg ekonomisk ersättning, för vissa så låg som 223 kronor per dag före skatt, alltså lägre ersättning än vad anordnaren får samtidigt som vederbörande inte får en förbättrad situation på arbetsmarknaden. ”
Det är även dags att få in lite empati i debatten om arbetslösa, tänk följande: Du har ett jobb idag och får ut ca 20000kr efterskatt, vilket är en ganska vanlig lön. Du blir arbetslös och får då ut max 11000kr i månaden med högsta A-kassa 680kr/dag * 21 dagar. (Man får inte ersättning lördag och söndag) Så från att ha jobb till att bli arbetslös så är det ekonomiska raset ca 9000 kr i månaden, försök att leva på det under en längre tidsperiod. Det här är ändå de som fortfarande har rätt till A-kassa.

De övriga får vända sig till socialen och söka försörjningsstöd som är enligt riksnorm för en ensamstående utan barn ca 3720kr för mat och personliga kostnader och hyran får vara max 4200kr lite beroende på i vilken kommun man bor i. Man får inte heller äga en bil eller ha några tillgångar på banken eller andra värdeföremål. Det totala försörjningsstödet för en ensamstående utan barn blir då 7920kr. Vem kan i längden leva på det och dessutom vara ute i Fas3 och försöka göra ett bra jobb 40 timmar i veckan?

Det finns också den aspekten med skatteskillnaden. På en månadsinkomst på 14280kr brutto med högsta A-kassa betalar du ca 3880kr i skatt på samma inkomst medan du på ett vanligt arbete betalar du ca 2854kr i skatt. Det är en skillnad på 1026kr, som den arbetslösa får ut mindre i månaden. De arbetslösa som är ute i jobb och utvecklingsgarantin på praktik eller en fas3 plats, de gör också ett jobb och har även de kostnader för t.ex. resor.
Resor som de får betala själva i hög grad.

Idag ska Ylva Johansson (S) debattera mot Hillevi Engström (M) om den ökande arbetslösheten klockan 13.00. Följ debatten här. Än är inte sista ordet sagt i Fas3 frågan.