26 januari 2012

100 år av säkerhetJust i år kan vi fira något väldigt fint i arbetarrörelsen, nämligen att det i hundra år funnits människor som varit villiga att ta på sig rollen som skyddsänglar för sina kamrater!

Själva benämningen skyddsombud började inte användas förrän 1938, innan dess kallades de arbetarombud. Rollen var dock liknande den vi har idag, där ombuden då fick i uppgift att bevaka statens intresse i att arbetarna hade en god arbetsmiljö samt företräda sina kamrater när den statliga yrkesinspektören besökte arbetsplatsen.

Under de hundra år som har gått har lagar, regler och uppdrag ändrats.
Som en del av firandet av skyddsombudens jubileumsår har LO och LO-förbunden tagit fram skriften ”Hundra år med skyddsombud – Skyddsombuden och utvecklingen av arbetsmiljön”.

Gratulerar alla skyddsombud, huvudskyddsombud och regionala skyddsombud!
Ni bär en fin tradition vidare och har ett av de bästa uppdrag man kan ha inom arbetarrörelsen!