26 januari 2012

Fackliga tidningar utrensade från riksdagens bibliotek

Riksdagens bibliotek har gallrat bland titlarna. Faktum är att hela 100 tidningar plockats bort från hyllorna. Tråkigt och ganska symptomatiskt är arbetsmarknadsrelaterade och fackliga tidningar de stora förlorarna vid gallringen, uppger Kommunalarbetaren:
Av de 100 som nu plockats bort är 7 fackliga: Byggnadsarbetaren, Chef, Dagens arbete, Kommunalarbetaren, Lärarnas Tidning, Polistidningen och Skolvärlden. Utgallrade är även en rad andra tidningar om arbetsmarknad och arbetsmiljö som Arbetarskydd, Arbetsliv, Arbetsmarknaden, Du & Jobbet, EU & arbetsrätt. Även Hyresgästernas tidning Hem & Hyra har strukit med. Av de 300 som är kvar återstår nu fem fackliga: Jusektidningen, LO-tidningen, Läkartidningen, Socionomen och TCO-tidningen.

Ganska talande att fyra av de fem tidningarna är medlemstidningar för tjänstemannaförbund. Vilkas verklighet är riksdagen intresserade av? Och varenda tidning som rör arbetsmiljö verkar strukit på foten.

Så här förklarar en tjänsteman på biblioteket utrensningen:
Cecilia Stadius Sektionschef Logistik, upphandling & IT Riksdagsbiblioteket är ansvarig för de bortplockade tidskrifterna: Via mejl förklarar hon beslutet: ”Ja, vi har inför 2012 beslutat att inte ta in er tidskrift, De kriterier som styr är tex platsbrist, jämförelse med information på nätet, innehåll i databaser mm.”

Visst finns informationen på nätet. Men man kan inte underskatta det demokratiska värdet av ett bibliotek med fri och tillgänglig information. När man bläddrar i en tidning ramlar man över intressanta artiklar; det är svårare att på nätet söka sig till de samma.

Undrar hur mycket plats det finns för borgerligt orienterade ekonomitidskrifter?