20 januari 2012

Svensk Handels vilseleder om att man följer industrinsavtal


Idag växlade Handelsanställdas Förbund och Svensk Handels sin avtals krav.

Handels krav i korthetDetaljhandelsavtalet/Partihandelsavtalet
  • Löneökningar med minst 860 kronor/månad och heltidsanställd, plus en jämställdhetspott på 100 kronor för avtalsområden där snittlönen ligger under 22.400 kronor i månaden.
  • Att lägstalönerna höjs med 860 kronor/månad.
  • "Att bemanningsföretag enbart utgör ett komplement vid tillfälliga arbetstoppar och inte används som en permanent och regelbunden lösning." gäller endast partihandeln.
  • Se övriga krav Här

Svensk Handels krav
  • LönerAvtalets minimilöner höjs med 3,0 procent på 14 månader.
  • Höjningen av minimilönerna för 16- och 17-åringar begränsas dock till 1,5 procent.
  • Höjningarna av minimilöner sker inom ramen för den totala löneökningen om 3,0 procent.
  • Se övriga krav Här


För Svensk Handel blir det billigare att följa industrins löneökning i procent, för att inom handeln har man en mycket mindre lön än inom industrin. Handelsnytt förklara följande:

"Handels lönekrav följer vad majoriteten av LO-förbunden enats om: 860 kronor mer per månad för lagerarbetare och en hundralapp extra till butiksanställda i ett ettårigt avtal.Svensk Handel svarade med att erbjuda exakt det som industrifacken fick i december: 3,0 procent på 14 månader. Översatt till kronor i ett tolvmånadersavtal innebär det 553 kronor per månad i de kvinnodominerade butikerna och 613 kronor på de mansdominerade lagren – raka motsatsen till Handels krav på större löneökningar för butik än lager."

Till SVT förklara Svensk Handel:

Handelsarbetsgivarna brukar erbjuda industrinormens löneökningar i procent plus ett kronpåslag så att de handelsanställda får lika mycket i kronor räknat som de industrianställda. Det finns det inte pengar till den här gången, enligt Dag Klackenberg.

Nyheterna P4 Sörmland rapporterar
Leif Johansson, lokalt fackombud i Sörmland, tycker att det är orimligt.Att handeln skulle gå så dåligt att det inte finns utrymme för några extra lönesatsningar, det håller inte Leif Johansson med om.

Industrins avtal ger ca 750 kr. Svensk Handel har gett ett riktig skambud på 550 kroch dessutom så påstår man att man följer industriöverenskommelsen, lågt, jävligt lågt. Det är pengarna i plånboken som räknas och inget annat!