30 januari 2012

Strängare strejkregler i Frankrike får motsatt effektEtt lagförslag är lagt av regerande högerpartiet UMP om att allvarligt inskränka fackens möjlighet att strejka. Strejkrättigheterna går redan idag emot den grundläggande idén med en strejk, att genom den kollektiva styrkan utöva påtryckningar för att få till bättre eller förhindra försämringar av sina arbetsvillkor.
TCO-tidningen:
I FRANKRIKE ÄR STREJKRÄTTEN INDIVIDUELL. Facken brukar lägga varsel, men det är upp till varje enskild löntagare att besluta om han eller hon vill delta, oavsett om de är med i facket eller inte.


Nu ser regeringen sig alltså pressade att visa sina muskler ytterligare med resultatet att försvaga den enskilde arbetstagarens ställning ytterligare.
I framtiden måste anställda gå till chefen två dygn i förväg för att anmäla att de ska delta i en strejk.
[...]
Facken hävdar att det nu blir lättare att sätta press på löntagare för att de inte ska delta i konflikter.

Men regeringens lagförslag har snarare fått motsatt effekt.
Sju fack har reagerat och hävdar att det handlar om en inskränkning av den grundlagsstiftade strejkrätten.
[...]
– Vi har försökt att få en diskussion med regeringen sedan en månad tillbaka. Vi har till och med talat om att vi är beredda att göra som i Italien och införa strejkförbud under skolloven. Man vi har inte fått någon respons.
Det säger Philippe Vivier, vice ordförande i Pilotförbundet SNPL.

De sju fackförbunden hotar nu med konflikt mellan den 6 och 9 februari om förslaget inte dras tillbaka.