30 januari 2012

Byggnads vill införa Arbetsmiljöcerfiering


När Byggnads över lämnade sina avtals krav till Sveriges Byggindustrier så var en av kraven en ny Arbetsmiljöcertifiering. Bakgrunden till detta är att 18 personer dog förra året i arbetsplats olyckor.
Vi har tidigare skrivit om detta hur Byggnadsmedlemmar i Örebro beskriver sin arrbets siutation:
– En form kan ju snurra, den väger ju 1500 kilo och då kan ju någon komma i kläm. Är det så att det blåser ute då kan vinden ta tag i formen också. Det kan ju sluta i katastrof, säger byggnadsarbetaren Georg Richter. I februari hade vi ett tillbud här på Sörbyängen när fyra formar välte. De var inte förankrade och välte, det var vinden som tog tag i dem och en lärling som hamnande under, men han klarade sig, berättar han.
Avtals kravet bygger på att man inrättar en inrättar av parterna ägd arbetsmiljöfond till vilken en avgift i procent efter vinst betalas in av alla anslutna företag. Överenskommelsen bygger kortfattat på:

Förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering inklusive företagshälsovård.
  • Obligatorisk anslutning till kvalitetssäkrad företagshälsovård 
  • Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 
  • Obligatorisk medverkan – om enskild arbetstagare inte motsätter sig det – av skyddsombud.
Införande av en arbetsmiljöcertifiering av byggsektorns företag och ett "grönt kort" för anställda som krav för att få beträda en arbetsplats.
  • Sluter en principöverenskommelse om utveckling av en arbetsmiljöcertifiering på företagsnivå 
  • Avtalar om införande av ett "grönt kort" för anställda, eventuellt kopplat till ID06 och utvisande att den anställde genomgått för de aktuella arbetsuppgifterna relevant utbildning.
Heltäckande utbildningsprogram inom arbetsmiljö för olika kategorier av arbetsledare, skyddsombud och anställda inom byggsektorn.


  • För alla som ska utföra arbete på en byggarbetsplats  Ett system med "grönt kort" enligt ovan inrättas för att säkerställa att alla anställda och underentreprenörer har erforderlig utbildning.
  • För skyddsombud och arbetsledning. Alla nya skyddsombud och arbetsledare ska inom tre månader ha startat sin grundutbildning. Alla skyddsombud och arbetsledare får påbyggnadsutbildning i specifika frågor med tillhörande regelverk. Alla som utses till huvudskyddsombud (HSO) eller regionalt skyddsombud (RSO) får funktionsutbildning för HSO respektive RSO.
  • För anställda i företag som inte har svenskt kollektivavtal Genom en direkt produktionsavgift finansieras följande utbildning: 2 dagar med följande innehåll: Parterna och avtalen + Skyddsombudens roll + Genomgång av arbetsmiljölagen och föreskrifterna.
 Sveriges Byggindustrier svarar den 26 december på kraven:
Arbetsmiljöfrågan är alltid viktig och Sveriges Byggindustrier kommer att fortsätta arbeta med den dagligen tillsammans med fack och arbetsgivare, men det kommer inte att ingå som en del i årets avtalsförhandlingar, vilket Byggnads själva varit med och slagit fast när de undertecknade Byggavtalet hösten 2010.
Parterna började förhandla  den 20 januari och nästa gång de träffas är den 2 februari.

Läs mer om avtals förslaget:
Byggnads avtalsförslaget
Arbetsmiljöcertifiering 
Tidigare bloggat:
Svenska chefer har noll koll på arbetsmiljö