12 januari 2012

"Regeringens svar om Laval duger inte"

ILO har sedan två år tillbaka velat granska om Sverige bryter mot konvention 87 (fackets rätt att organisera sig) och 98 (fackets rätt att förhandla fram avtal. Därför har man bett regeringen ta fram en redogörelse om vilka konsekvenser Lavaldomen får i Sverige.

ILO är mycket kritiska till de otillräckliga svar regeringen gett och tolkar det som ren fördröjningstaktik. För två år sedan var regeringens svar så sent så att ILO:s expertkommitté inte kunde göra en bedömning. Nu är det dags igen.
Denna gång kom regeringen med ett tiosidigt svar. Enligt ILO var det dock otillräckligt. 
”Det saknas tillräcklig information” för att kunna göra en bedömning uppger FN-organet och skjuter därför upp granskningen igen. 
– Vi är minst sagt upprörda. Det är bedrövligt hur Sveriges regering ser på sina internationella åtagande och lämnar undermåliga svar. 
Det verkar vara en sorts filibustertaktik, där regeringen vill fördröja expertkommitténs granskning, säger Keth Tapper, LO:s internationella enhet. ILO kräver nu att Sverige senast den 1 september i år kommer in med ett fylligt svar.
Bakgrund: I början av sommaren 2004 inledde det svenskt registrerade byggföretaget L & P Baltic Bygg ombyggnad av Söderfjärdsskolan i Vaxholm.

Det svenska bolaget anlitade en underentreprenör för byggnationen, Laval Partneri Ltd, ett lettiskt bolag registrerat i Lettland. Detta företag saknade kollektivavtal och med detta som grund, inledde Byggnads förhandlingar med företaget den 15 september.

[...] De fackliga åtgärderna bestod i en blockad. Det innebär att den fackliga organisationen uppmanar sina medlemmar att inte utföra arbete på Lavals arbetsplatser.

[...] Rätten att vidta stridsåtgärder finns fastlagt i 17§ Regeringsformen, och reglerna om fredsplikt finns i 41§ - 42§ Medbestämmandelagen. Grundprincipen i svensk lagstiftning är att det är det först tecknade kollektivavtalet som ska gälla, men principen gäller bara om det först tecknade avtalet omfattas av MBL.
– Först beslutar AD att konflikten mellan Byggnads och Laval är lovlig och inte behöver avbrytas. Fem år senare beslutar samma domstol att man nu ska betala ett omfattande allmänt skadestånd. Dagens dom strider mot sunt förnuft. 
Det är obegripligt att facket ska betala skadestånd när man följt gällande svensk rätt och beslut i AD, säger Hans Tilly. [...] – Dagligen stöter vi på företag som tummar på arbetsmiljön och som i kollektivavtalet uppger en lönesumma och betalar ut en annan lön till byggnadsarbetarna. 
Det pågår en villkors- och lönedumpning på dagens arbetsmarknad. Risken är att företag som sköter sig blir utkonkurrerade av företag som sparar in på arbetsmiljön och betalar ut lägre löner.
Mer om detta:
Arbetsdomstolens dom i Lavalmålet
Affärsvärlden - Lavaldomen illustrerar fackets försvagning
Almega - Lagändringar till följd av Lavaldomen