19 januari 2012

Överbeläggning är nu normaltillstånd på 9 av 10 akutsjukhusEn ny rapport av Arbetsmiljöverket konstaterar att överbeläggningar har blivit normaltillstånd på 9 av 10 akutsjukhus i Sverige. 9 av 10 akutsjukhus!

Överbeläggningen leder till ökad stress, sjukskrivningar och arbetssjukdomar hos personalen.

Rapporten visar bland annat att undersköterskor är den grupp som anmäler flest
arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar på hela arbetsmarknaden.
Inom psykiatrin innebär det än större risker. Det visar sig att hot och våld ökar i takt med att antalet patienter blir fler än de har personal för.

De 3 miljoner sjukdagar som sammanlagt drabbar vårdpersonalen utgörs till 60 % av hög arbetsbelastning, stress och belastningsskador.
Sjuksköterskor och undersköterskor vittnar bland annat om att de knappt hinner ta rast, att det är svårt att koppla av på fritiden och att det tar lång tid in i semestern att komma ner i varv. Många tar det svåra beslutet att helt enkelt gå ner i arbetstid för att orka fortsätta. Det finns också fler och fler exempel på att sjuksköterskor säger upp sig i protest.

För att försöka komma till rätta med det här har Arbetsmiljöverket straffat flera akutsjukhus med dyra viten men det har inte hjälpt. När nu granskningen görs visar det sig att det finns inga marginaler att omorganisera eller lägga in ytterligare ett sparpaket. Många sjukhus har redan nått vägs ände. Det är redan ”för litet antal vårdplatser som är otillräckligt utrustade samt har en för låg bemanning.”

Bloggaren Syster Frida beskriver:
Något är så sjukt jävla fel när allt fler sköterskor inte orkar jobba heltid, när unga friska sköterskor får hjärtklappning och bröstsmärta av sitt arbete och tvingas söka sjukvård, när sköterskor sällan kommer hem i tid och oftast stämplar övertid på flexklockan.... Ja, listan på hur slitsamt och galet det är på sjukhuset kan göras hur lång som helst.
60 000 vårdanställda pensioneras inom 10 år, de som finns i branschen nu är väldigt lojala och slår knut på sig själva för patienterna men när det ser ut som det gör, med den katastrofala arbetssmiljön, den låga lönen och den ständiga stressen. Hur många kommer söka sig till vårdyrket i framtiden?

Syster Frida igen:
Förra året såg min önskelista för sjuksköterskeyrket ut såhär: mer lön, mindre stress, mindre överbeläggningar, högre bemanning, inga förfrågningar om att arbeta dubbelpass, fler vikarier att ringa in då någon är sjuk, möjlighet att säga nej till nattarbete.
[...]
Jag har gett upp. Faktiskt! 2012 års önskelista ser därför ut såhär:

• Nytt jobb
• Ny utbildning
Definition av överbeläggning: Överbeläggning kan konstateras när en patient vårdas på en arbetsplats som har en fysisk utformning, utrustning och bemanning som varken säkerställer patientsäkerhet eller arbetsmiljö.

I ämnet:
Vårdförbundet
Arbetsmiljöverket: Landets akutsjukhus har inspekterats