15 december 2011

Företag köptes upp och blev av med kollektivavtalet på kuppenIngenjören: Mydata blev uppköpta av Micronic. Det visade sig att det nya företaget inte hade för avsikt att förlänga avtalet trots majoriteten av personalens önskan.
Av de medlemmar på Mydata som röstade, från Unionen och Sveriges Ingenjörer, ville hela 94,1 procent att förbundet skulle arbeta vidare för att få till ett kollektivavtal. På företaget som helhet svarade 72 procent av dem som röstade ”ja” på frågan. Problemet var bara att alldeles för många avstod från att rösta.
[...]
I dagarna gav Sveriges Ingenjörer beskedet att man inte går vidare i arbetet med att försöka få till ett kollektivavtal på Micronic Mydata.

I ett vanligt demokratiskt val så får man stå sitt kast som soffliggare, här räknas en sådan "blank" röst som ett nej?

Tillbaka till huvudfrågan.
Det finns flera anledningar till att man inte valde att teckna kollektivavtal, berättar HR-chefen Håkan Färdig. Bland annat menar man att pensionssystemet som finns i kollektivavtalet är sämre än det som man erbjuder personalen i dag.

Men som alla vet så är kollektivavtalet bara en garanterad bottenplatta för de anställda.
– Finns inget kollektivavtal så måste företaget egentligen inte betala någon tjänstepension. De måste inte ge någon övertidsersättning, ingen reseersättning, ingen föräldralön, och så vidare. [...]
Det är bara om det finns kollektivavtal som man egentligen har något att sätta emot från de anställdas håll, säger hon.


Men det som slår hårdast är en annan konsekvens av uppsägningen av kollektivavtalet.
Man har också skapat ett eget system för att de anställda ska få göra sin röst hörd, berättar Håkan Färdig.
– Vi ville skapa en samverkansform för alla medarbetare och inte enbart representation för fackligt organiserad personal. Därför har vi så kallade personalrepresentanter som deltar i dialoger med HR, ledning och bolagsstyrelse i viktigare verksamhetsfrågor, säger han.

Fackligt arbete får man dock engagera sig i på fritiden, det bestämdes av företagsledningen dagen efter företaget stod utan kollektivavtal.
Så det där med en samverkansform... den inbegriper inte att driva frågor som är fullständigt legio på den övriga arbetsmarknaden och i lagen. Förtroendemannalagen gäller dock bara om företaget har kollektivtal. Hepp.

Jag läser på Kurt Junesjös sida om förtroendemannalagens syfte:
En viktig del av 70-talets arbetsrättsreformer var att skapa förutsättningar för de fackliga företrädarna att arbeta mer jämbördigt med arbetsgivarföreträdarna. Arbetsgivarnas kostnader för förhandlingsverksamhet och övrig intresseverksamhet bars ju direkt av produktionen och var dessutom avdragsgilla. Den fackliga verksamheten finansierades däremot helt och hållet med medlemsavgifter som betalades med beskattade medel.

Den viktigaste metoden för att skapa balans mellan parterna blev rätten till ledighet och betald ledighet för facklig verksamhet enligt förtroendemannalagen.

Så det visar sig att just den åtgärden som Micronic nu tagit, inte är någon tillfällighet. Den träffar helt rätt, och de som vill försvara sina rättigheter utifrån den svenska modellen, de får för tillfället kämpa på ensamma, på fritiden.