14 december 2011

Facken mycket oroade över sämre arbetsmiljöreglerLO, Saco och TCO kräver att regeringen på det kommande EU-toppmötet säger nej till ett EU-kommissionsförslag som kan innebära att kraven på arbetsmiljön sänks i företag med mindre än 50 anställda. Det skriver Riksdag & Departement.

”För oss är det självklart att arbetsmiljöskyddet ska gälla för alla arbetstagare”, skriver ordförandena för LO, Saco och TCO i ett gemensamt brev till regeringen.

De betonar att de ser särskilt allvarligt på förslaget eftersom kommissionen har meddelat att den inte kommer att lägga fram en ny strategisk plan för arbetsmiljön så som planerat, med hänvisning till den ekonomiska krisen.


Grundläggande fackliga rättigheter har allt mer naggats på, eller snarare tagits stora tuggor ur, redan innan Eurokrisen.
EU-domstolens domar i Laval-, Viking-, Rüffert- och Luxemburgmålen har försvagat grundläggande rättigheter, däribland fackliga rättigheter, i relation till EU:s ekonomiska friheter.


Men nu är det än värre, bland annat i länder som Grekland, Spanien och Italien där både förenings- och förhandlingsrätten inskränkts.
LO OCH TCO UPPMANAR NU RIKSDAGEN att kräva att regeringen i sin tur kräver av EU att krisåtgärder genomförs ”med full respekt för grundläggande fackliga fri- och rättigheter.”

De vill också att regeringen och statsminister Fredrik Reinfeldt driver kravet på ett socialt protokoll som slår fast att fackliga rättigheter är överordnade EU:s ekonomiska friheter.