27 december 2011

100 år med skyddsombud i Sverige år 2012


Skyddsombuden fyller hundra år 2012. De första skyddsombuden på svenska arbetsplatser utsågs 1912.

LO
Under 2012 kommer LO samt LO-förbunden och LO-distrikten att på olika sätt uppmärksamma de fackliga skyddsombudens stora insatser för en bättre arbetsmiljö. I går, i dag och i morgon. Jubileumsårets aktiviteter kommer att annonseras fortlöpande på denna sida.

Det finns tre nivåer på skyddsombud. Den första nivån heter just skyddsombud och utses för att verka på sin egen arbetsplats eller inom ett begränsat område om arbetsplatsen är stor. Den andra nivån är huvudskyddsombud, en sådan utses om det behövs fler skyddsombud på en arbetsplats. Den sista och tredje nivån är ett så kallat regionalt skyddsombud. Denne person har fått tillräcklig utbildning för att verka på förbundets/regionens/avdelningens uppdrag mot ett flertal arbetsställen inom ett visst geografiskt område.

Men tillbaka till den historiska redogörelsen
Under 1930- och 1940-talen utvecklades både arbetarskyddslagstiftningen och samarbetet mellan arbetsmarknadens parter. Antalet skyddsombud ökade och skyddskommittéer började bildas på större företag. LO och Svenskt Näringslivs föregångare, Svenska Arbetsgivareföreningen, slöt det första arbetarskyddsavtalet.

Det var dock fortfarande svårt att rekrytera skyddsombud, särskilt på små och rörliga arbetsplatser med tillfälliga och korta anställningar.

Och det är det fortfarande på dessa arbetsplatser. Men arbetsmiljöarbetet är lika viktigt på alla arbetsplatser. Något som LO kommer betona och belysa på många olika sätt på jubileumsåret 2012 vilket ni kan följa löpande på LO:s hemsida