6 november 2011

OECD kritiserar Sverige för utnyttjade arbetskraftsinvandrare


Bärplockare i Västerbotten
som inte får ut någon lön

P3 har fått tag i en opublicerad rapport från OECD, där man konstaterar att:
"Det finns ingen kontroll av att personer från länder utanför EU som kommer till Sverige och arbetar, verkligen får de löner och villkor de blivit lovade."

Man kan undra om den vanliga EU-medborgaren vet om att HRF har kritiserat denna regel- ändring som infördes 2008. I en egen undersökning av 54 arbetsplatser upptäckte man att ingen av de 54 arbetsplatserna var prickfri men värre är att:
"Ett eller flera allvarliga lag- eller avtalsbrott hittades hos 33 av de 54.

-Det är ett mycket tydligt mönster som framträder där vi ser att arbetsgivare med migrerande arbetskraft utnyttjar personalen och bryter mot såväl kollektivavtal som lagar, säger Ella Niia, förbundsordförande för Hotell- och restaurangfacket.


-Av de ärenden som vi valt att driva till förhandling handlar närmare 80 procent om lönedumpning och bristfälliga anställningsbevis och lönespecifikationer. Utan ett anställningsbevis är det svårt att i en eventuell tvist bevisa att man ens har en anställning. Det gör dessa människor enormt utsatta."
Totalt har nästan 47 000 arbetstillstånd beviljats av Migrationsverket sedan 2008. Låt oss då leka med tanken att om 33 av 54 företag (enligt HRF) begår lag- eller avtalsbrott så innebär det att ca 28000 jobbar under dåliga villkor.

Vad vill OECD göra?
"Rekommendationen är att Sverige förbättrar kontrollen av att löner och villkor verkligen blev de som utlovades i arbetstillståndet. Det kan till exempel ske genom kontroll av lönebesked och inkomstskattedeklarationer."
TCO vill:
– Nu gäller det för regeringen att fatta beslut om lagstiftningsändringar som krävs, exempelvis för att man ska kunna samköra register mellan skatteverket och migrationsverket i varje enskilt fall, säger Samuel Engblom på TCO.

HRF vill:
  • Migrationsverket måste ha ett tydligt uppdrag att inte bara fatta beslut utan också att följa upp de beslut de fattar. Missbruk av systemet måste vara kopplat till tydliga sanktionsmöjligheter mot företagen som bryter mot regelverket.
  • Det anställningsavtal som arbetsgivaren lämnar in som underlag för ansökan hos Migrationsverket måste vara bindande. Idag sker ansökan på ett avtal medan den som blir anställd oftast får ett annat avtal med andra villkor och lönenivåer.
  • Arbetstagare som träder fram och söker hjälp ska inte riskera utvisning. Istället ska de garanteras att stanna arbetstiden ut och ges möjlighet att söka nytt arbete.
Mycket finns att göra men migrationsminister Tobias Billström, arbetsmarknadsminister Hillevi Engström och integrationsminister Erik Ullenhag har fram till idag inte sett lagändringen som något problem. Det kanske är dags nu?