3 november 2011

Din arbetsplats kan vara livsfarlig – arbetsplatsolycka igen.
I tisdags hände det igen, det som absolut inte får hända. Inne på SSAB:s område i Luleå på företaget Nordkalk exploderade en av kalkugnarna och sju personer skadades, två av dem så allvarligt att de vårdas på Intensivvårdsavdelning, skriver bland annat LO tidningen.

”Polisen har inlett en utredning om vad som kan ha orsakat olyckan, säger Sara Blix, informationsansvarig på SSAB.”


Kommunikationschef Josefin Bärh säger till Norran att det var det en entreprenör som ansvarade för arbetet. Enligt Sara Blix så påverkas inte produktionen vid SSAB av olyckan.

Ung Vänster skriver att det var sju inhyrda arbetare som skadades, de skriver vidare att:

” I Sverige år 2011 dör varje vecka en arbetare på grund av en arbetsplatsolycka. Varje år dör dessutom 1000 svenskar i arbetsrelaterade sjukdomar och över 55 000 arbetsskador anmäls. Och bakom varje siffra i Arbetsmiljöverkets statistisk finns orsaker som stress, underbemanning, besparingar, rädsla för att få sparken, bristfällig utbildning. dålig skyddsutrustning och så vidare. Och det finns de som är ansvarige för det här, det är företagsägare som prioriterar högre vinster framför de anställdas liv och hälsa.”


Det är en tragedi för alla inblandade och ska inte behöva hända i Sverige år 2011.

Ung Vänster skriver vidare att:
” Det är tyvärr få arbetsgivare som döms för arbetsmiljöbrott, och de som ändå döms behöver inte oroa sig. I praktiken ger en dödsolycka en villkorlig dom och lite småböter. Men mord blir inte mindre allvarliga bara för att de sker under arbetstid och gärningsmännen bär slips.”


Detta är inte den första olyckan på Nordkalk i Luleå, för knappt 1 år sedan föll en arbetare 4 meter när han skulle lasta över kalk från en silo till järnvägsvagnar. Skriver NSD (Norrländska socialdemokraten) Nordkalk fick böta 100 000 kr.


När ska Sveriges arbetsgivare börja ta ansvar för arbetsmiljön och säkerheten?