22 november 2011

Handels och Hotell & restaurangfacket i täten mot 6 timmars arbetsdag

I måndags avslutades Hotell & restaurangfackets 26:e kongress. Ledamöterna tog under kongressen beslut om att förbundet ska verka för en generell arbetstidsförkortning, till 6 timmars arbetsdag. Motionen, en enskild motion från två motionärer i Stockholm, debatterades livligt mot förbundsstyrelsen, som först avfärdade frågan om arbetstidsförkortning som "politiskt sval", men sedan vände och yrkade bifall på motionen.
Det blev lite av ett antiklimax, men det känns otroligt bra att ha varit med och skrivit historia samtidigt som vi har tagit ett steg emot ett mer aggressivt fack som driver på om frågor som kommer att gynna samhället i stort, säger en av motionärerna.
Beslutet är inte problemfritt, anser Therese Gouvelin, som valdes till vice förbundsordförande av kongressen. Jag ser sex timmars arbetsdag som en vision på lång sikt.

På Handels kongress i maj togs samma beslut. Där har frågan varit levande ett tag och kongressen beslutade att sträva för att göra verklighet av frågan. Även där fick förbundsstyrelsen ändra yrkande, för att sedan enade besluta bifall.
I LOTidningen tror man att beslutet kan härledas till en vänsterpartiaktiv grupp i förbundet.
HRF:s ställningstagande för sex timmars arbetsdag kanske ska ses mot bakgrund av att det finns en tydlig vänsterfalang inom förbundet.

Handels och Hotell & restaurangfacket organiserar arbetare som ofta arbetar ofrivillig deltid och har otrygga anställningsformer. Nu går förbunden i bräschen för den omdebatterade och stundtals lite bortglömda 6 timmarsdagen inför LO:s kongress 2012. Samtidigt väcker Vänsterpartiet frågan igen.
Kravet på sex timmars arbetsdag har inte drivits särskilt hårt av någon de senaste åren, men Rossana Dinamarca, vice ordförande i Vänsterpartiet och kandidat till partiledarposten, lanserar nu sextimmarsdagen som en profilfråga för sig och sitt parti.