24 oktober 2011

En satsning mot det ojämlika, ojämställda och stressiga arbetslivet


Den jämlika arbetsplatsen är vad Socialdemokraterna satsar på i sin nya arbetslivspolitik.
Jag måste berömma att förslaget är fylld av konkreta förslag och bred satsning på ett bättre arbetsliv. Här kommer en kortfattad sammanställning av Socialdemokraternas förslag till ett bättre arbetsliv som ni kan läsa mer om i den nya rapporten "Ett hållbart arbetsliv - för fler arbetade timmar":

Ett område som är väldigt eftersatt är mobbing. Man vill satsa på diskriminering och kränkande särbehandling kan motverkas inom arbetslivet.

Att kvinnors arbetsliv är eftersatt inom forskning är ett välkänt faktum.Man vill därför skapa ett forskningsråd som består av departement, myndigheter, akademin och arbetsmarknadens parter. Extra fokus läggs kvinnors arbetsliv och hur man ska tackla det moderna arbetslivet utmaningar. Man även upprätta en nationell databas för forskning. Rådet ska vara rådgivare åt regering.

Ordning och reda på arbetsmarknaden vill man ha. Bland annat genom att Lex Laval rivs upp.
vidare vill man ge Migrationsverket i uppdrag att granska företag innan de godkänts för att anställa gästarbetare i Sverige att kontrollera att de får rätt lön och rätt arbetsvillkor.

Vid offentlig upphandling (LOU) vill man ställa sociala krav på leverantörer av varor och tjänster och man vill öka det fackliga inflytandet när företag anlitar bemanningsföretag. Samt att täppa igen luckan i LAS för att kunna ta in bemanning företag vid uppsägning av arbetsbrist.

Arbetsmiljöverket kommer att få ökade resurser vilket är glädjande. Arbetsmiljöverket ska upprätta en nollvision på dödsolyckor och resurser satsas på att öka antalet inspektioner för att kunna förverkliga den visionen. Som det är i nuläget, efter de besparingar som gjorts av sittande regering så finns det 0,62 inspektörer per 10 000 anställda. Vi är numera sämst i Norden.

En stor satsning görs på att sätta stopp för rån, hot och våld i arbetslivet genom att införa en lag på ett slutet kassahanteringssystem. Vilket kommer att minska rånen drastiskt.

Stressen är nog en av våra värsta minst utredda problem inom arbetslivet för att komma åt det vill man att:
  • Arbetsmiljöverket får uppdrag att utveckla metoder att identifiera risksituationer när det gäller stress och psykosocial ohälsa i arbetslivet.
  • För att komma åt problemet obetalda övertidsarbetet vill man kartlägga förekomsten av det.
  • Deltidsarbete är en möjlighet och heltid en rättighet. Med detta förslag vill man öka sitt självbestämmandet och egenmakten hos de anställda. Framförallt gynnar detta kvinnor i LO-yrken. Så många som en tredjedel av dessa kvinnor arbetar ofrivillig deltid.
  • Företagshälsovården ska få en starkare ställning, men här borde förslaget varit en självständig företagshälsovård som kan ålägga företag att åtgärda hälsoproblem, som förslaget ser ut nu så är företagshälsovården endast en stödjande och rådgivande servicefunktion.

Slutligen vill man satsa på Skyddsombuden genom att tillföra resurser och mer inflytande. Man vill införa ett nytt skyddsombudsregister. Även elever ska få ett eget skyddsombud som ska stärka deras inflytande i skolan.