26 september 2011

Sänkta ingångslöner dåligt för alla löntagare


Folkpartiet sällar sig nu till Centerpartiets linje vad gäller sänkta ingångslöner. Partierna menar att med sänkta löner för ungdomar kommer fler av de många arbetslösa i åldern 15-24 bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Jan Björklund till SvD:
- Vi måste gå i den riktningen, och får inte rädas det som är kontroversiellt, om det är rätt och ökar chanserna för ungdomar att få jobb, säger Jan Björklund.
Det kan finnas skäl till varför förslaget är kontroversiellt. Till exempel visar en rapport som Stefan Carlén, förbundsekonom på LO, gjort på uppdrag av Handels att effekten av sänkta ingångslöner leder till sänkta löner för alla.

Att sänka ingångslönerna ger inte fler jobb, menade han. Det skulle bara betyda att lönerna pressades ner rent allmänt.

- Håller man uppe lägstalönerna så gynnar man alla som jobbar i branschen, sa Stefan Carlén.
Även SSU:s ordförande Gabriel Wikström är kritisk till idén i ett pressmeddelande:

- Folkpartiets förslag om sänkta ingångslöner är inte bara ett hån mot en hel ungdomsgeneration utan kommer också, om det genomförs, öka segregationen på arbetsmarknaden. Vilken är nästa arbetslöshetsgrupp som Folkpartiet vill "hjälpa" med sänkta löner? Nyanlända invandrare, personer med funktionsnedsättning eller människor i övre medelåldern? Med sitt förslag slår Folkpartiet in på en väg som riskerar leda till sänkta löner för stora grupper på svensk arbetsmarknad.

Sänkta ingångslöner eller ungdomslöner är inte attraktivt för ungdomar eller andra löntagare. Det är bara attraktivt för Svenskt Näringsliv. Fråga själv.

Rapporten "Lägstalöner och den svenska modellen"