22 september 2011

Folkpartiets förslag om motprestation – en gammal nyhet
I går gjorde Folkpartiets Integrationsminister och vice partiledare Erik Ullenhag ett utspel i SVT Rapport angående att han vill ha en lag i hela landets kommuner som innebär att alla som uppbär försörjningsstöd ska krävas på motprestation. Detta är en gammal nyhet, då det redan 2007 infördes i socialtjänstlagen. Flera kommuner tillämpar redan detta, och i lagen står bland annat:

Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar.

Den här lagen tillämpas lika illa som Fas3 åtgärderna gör. Flera har fått vara ute på någon praktikplats under flera år, utan att det lett till något arbete. Dessutom krävs det att dessa ska vara ute på heltid. De som har små barn har inte ens rätten till 6 timmars dag. Det som alla andra kan kräva (30 timmars vecka) som har ett regelrätt arbete. Erik Ullenhag säger:

För de personer som har försörjningsstöd men som inte vill förbinda sig till de krav som partiet föreslår kan det bli aktuellt med en nedtrappning av bidraget.


-Ersättningen får trappas ner om man är arbetsför. Försörjningsstödet är samhällets yttersta skyddsnät. Det är inte tänkt att du ska vara jobbsökande och ha socialbidrag. Då ska du ha a-kassa eller andra system.


Detta säger emot sig själv, då Fp (Folkparitet) själva vart med och chockhöjt A-kassa avgifterna så allt fler inte har råd att vara med. Ullenhag vill ha en piska. Eftersom piska går hand i hand med morot, borde då inte en morot också vara befogad? De finns de som har försörjningsstöd och är ute på olika platser i kommunal regi, som ibland, får gå in på timmar, då får de lön för den tiden. Den lönen dras sedan av från försörjningsstödet. Det kan röra sig om mellan 200-600 kr en månad för vissa. Det skulle vara mer rättvist om dessa personer fick behålla den lilla lönen, och känna att de har ett egenvärde! Man kan ha ett tak på upp till 1000kr på vad man får tjäna. Precis som när det gäller bostadsbidraget, belopp under 1200kr krävs inte åter.

Det måste kännas rätt värdelöst att få jobba på timmar, men inte få behålla en krona, utan ändå behöva leva på existensminimum. Det ger inga bra signaler om att jobb ska löna sig.

Så Folkparitet, kom med något nytt, gärna en morot för de som lever på samhällets botten. Det är lätt att mästra över andra när man har makten, men glöm inte att alla är utbytbara, och att det är val var 4:e år.