2 juli 2011

Sänkta löner till unga skapar inte fler arbeten


Det är dags att skilja myten från sanningen när det gäller kollektivavtalets lägstalöner.

Så skriver Lars Anders Häggström Förbundsordförande för Handels och Ella Niia Förbundsordförande För Hotell och resturangfacken en debatt artikel i Aftonbladet.

Är ungdomars löner verkligen för höga och skulle fler arbetsgivare vilja anställa fler unga om de var billigare i drift?

Svart är självklart nej. En granskning visar att arbetsgivarna skulle inte anställa fler om lägsta lönerna skulle sänkas. De sänkta arbetsgivaravgifterna, för anställda under 26 år, har inte gjort att fler unga anställts. Sedan reformen infördes 2007 har andelen anställda mellan 18 och 26 år i stället minskat något, enligt en rapport från Handels och Hotell- och restaurangfacket.Dessutom så är USA ett ytterligare bevis på att låglönemarknader skapar tjänster där anställda packar ens påsar i livsmedelsaffärerna. Men granskningen visar även att:http://www.blogger.com/img/blank.gif

de avtalade lägstalönerna håller uppe lönenivån även för äldre anställda i dessa branscher. Lägstalönerna garanterar även att ett omvandlingstryck upprätthålls, det vill säga att jobb med lägre produktivitet slås ut. Lågproduktiva jobb ersätts av jobb med högre lön och bättre produktivitet och så utvecklas branscher.

Arbetsgivarens enda mål är högre vinst för sin verksamhet, som vanligt fast olika argument varje gång.

Läs mer:
- Lägstalöner och den svenska modellen Pdf 455 kB