14 juni 2011

Industrins ekonomiska råd ger Konjunkturinstitutet en knäpp på näsan



Konjunkturinstitutet:
Det är möjligt att uppnå en arbetslöshet nära de låga nivåerna på 1980-talet. Men en varaktigt lägre arbetslöshet på 5 procent förutsätter att lönerna inte ökar mer än 3,1 procent per år under 2012—2014.
En nyckelfråga för svensk ekonomi är hur länge sysselsättningen kan öka och hur lågt arbetslösheten kan sjunka utan att löner och priser ökar mer än vad som är förenligt med Riksbankens inflationsmål. En varaktig sänkning av arbetslösheten till 5 procent förutsätter att lönerna under treårsperioden 2012—2014 inte ökar mer än i genomsnitt 3,1 procent per år.

Dagens Arbete:
- Ett sånt finlir har jag aldrig varit med om under mina 25 år som ekonomisk utredare, säger Håkan Frisén, chef för Ekonomisk analys på SEB.

Frisén ingår tillsammans med Olle Djerf, ekonomikonsult och Henry Ohlsson, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, i den grupp av fristående, oberoende ekonomer som utgör Industrins ekonomiska råd.

- Den tar fokus från verkligheten, säger Frisén som tycker det är viktigare att diskutera utbildningssatsningar och bättre integration för att få ned arbetslösheten.

Näringslivet står inför ett växande matchningsproblem. Många arbetslösa passar inte för de lediga jobben. I dag ökar bristen på kvalificerad arbetskraft. Arbetsmarknaden fungerar inte som den ska.

De lediga platserna är i dag lika många som 2007 – men arbetslösheten 1,5 procent högre.

Rådet är inte särskilt oroat över inflationen. Stigande energipriser betyder mindre för inflationsutvecklingen nu än tidigare. Inflationsbekämpning med högre räntor riskerar att skada ekonomin på annat sätt.