17 maj 2011

Arbetsförmedlingen ska få tillgång till belastningsregistretDet här har riksdagen beslutat i dagarna.

Det är redan nu en alarmerande (och onödig) ökning av företag som begär att arbetssökande och arbetstagare ska lämna utdrag ur belastningsregistret till sin arbetsgivare, för säkerhets skull vilket TCO-tidningen tar upp.

Men det är endast ett fåtal branscher där det finns faktiskta krav på detta enligt lag.

Men nu ska alltså integriteten kringskäras ytterligare och den stora skillnaden är att nu kan ske utan personens tillåtelse eller ens vetskap.
LO-tidningen berättar och Moderaten Lotta Olsson ser ett annat perspektiv som vi har lite svårt att se hur hon får ihop logiskt.

"Att Arbetsförmedlingen när så behövs kommer åt uppgifter som tidigare varit sekrettesbelagda, utan att den enskilde vid varje tillfälle beviljat fullmakt är en viktig reform.
[...]
Den andra principen är den om den personliga integriteten, en viktig princip som vi aldrig nog tydligt kan skydda. En säkerhet för den enskilde att de uppgifter som finns i olika register inte kommer i orätta händer."


Men det är kanske lätt att tänka så när man tror att man själv inte kan hamna i en sådan situation.