17 maj 2011

A-kassans regler ses över


Till min stora glädje kunde jag idag läsa på R&D att A-kassans regler ses över. En ljusning för arbetssökande och i synnerhet för deltidsarbetslösa och timanställda. 75-dagars regeln i a-kassan blev en flopp. Det var ganska väntat eftersom inte många arbetsgivare anställer på heltid i t.ex. vården eller på skolor.

Det är inte heller rimligt att man ska tvingas söka jobb i hela landet när man har familj. Att flytta är inte så lätt om den ena parten har jobb, han/hon ska ju inte tvingas säga upp sig för att den andre måste ta ett jobb långt bort och flytta.

Nästa steg bör vara att höja taket i A-kassan så de flesta får 80 % samt att höja dagersättningen. Alltför många arbetslösa tvingas leva på existensminimum eller ännu lägre. För att vara en försäkring är det väldigt dåliga villkor.

Fortsättning följer... jag ska med spänning följa detta.