29 april 2011

GS-rapport - Del 3 - "Vi jobbar ju lika mycket som fasta personalen"Under perioden september till november 2010 deltog 832 av GS arbetssökande medlemmar i jobb- och utvecklingsgarantin varav 114 i fas 3.

GS genomförde i mitten av mars 2011 en enkätundersökning bland de 114 medlemmar som under perioden september till november 2010 deltog i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Nästan hälften svarade på enkäten. Av dessa använde sig varannan av möjligheten att lämna egna kommentarer om fas 3.

GS-fackets förbundsordförande Per-Olof Sjöö kommenterar i morgonens Rapportsändning

Det här är inlägg tre om denna rapport.

71 procent av dem som svarade på enkäten upplevde att de arbetsuppgifter som de utförde tillhörde den ordinarie verksamheten. Svaren visar att deltagare utnyttjas av arbetsgivare för normala arbetsuppgifter utan att det kostat arbetsgivaren ett öre.

Detta går direkt emot direktiven för fas 3 som säger att arbetsuppgifter ska var sådana som annars inte skulle utföras. Det innebär också att man tränger undan reguljära jobb och inbjuder till utnyttjande och illojal konkurrens mellan företag.

Som en av de svarande skriver
”jag utför ju vanliga arbeten, egentligen är det väl så att de skulle behöva vara en person till”.


Samtidigt känner många av de svarande att det är meningslöst att utföra dessa arbetsuppgifter. De är stadigt placerade i ett konkret utanförskap.

Endast 13 procent upplevde att fas 3 innebar att de kom närmare en ordinarie anställning på arbetsmarknaden. 74 procent ansåg däremot att så inte var fallet.

Om det vittnar många av kommentarerna;
”det värsta i den här sitsen är att man tappar framtidstron och hoppet om att någonsin få ett vanligt hyfsat jobb!”
och
”fas 3 innebär en nedvärdering i allmänhetens ögon”.


Det enda resultat som har uppnåtts är, bortsett från att många människor har mått väldigt dåligt, att offentliga och privata arbetsgivare samt föreningar har fått bidrag för att få arbetsuppgifter utförda.
Regeringen som med hög svansföring säger att de tillämpar en arbetslinje har genom fas 3 verkligen visat prov på en bidragslinje. Skillnaden är dock att här går bidragen till arbetsgivarna istället för till de arbetssökande.

Tomas Tobé med flera brukar stämma upp i en evig klagan, men lägg fram några förslag själva då.

Nå, trots att det redan är lagda en mängd förslag som Alliansen väljer att blunda för, så kommer här några till från GS-facket.

GS kräver att regeringen lägger ner fas 3 och istället erbjuder arbetssökanden användbar utbildning, med rimliga ersättningsnivåer, för att öka möjligheten att återkomma i arbetslivet. Alternativt erbjuda subventionerade anställningar med lön enligt kollektivavtal. Utöver detta bör regeringen satsa på fler platser i arbetsmarknads- och vuxenutbildning.