29 april 2011

Anmälde trakasserier på praktiken - sparkades

En kvinna som deltog i en arbetsmarknadspolitisk utbildning utsattes för sexuella trakasserier på praktikplatsen. Men hon fick inget stöd från Arbetsförmedlingen. Istället blev hon av med praktikplatsen och sin ersättning. AF ansåg att hon "stört verksamheten".

Dagens konflikt:
I sin anmälan till Diskrimineringsombudsmannen beskriver kvinnan hur hon, efter goda rekommendationer från Arbetsförmedlingen, fått en praktikplats på ett it-företag i Upplands Väsby. Under utbildningen blev kvinnan utsatt för kränkningar och närmanden från en man i hennes grupp.
/.../

Kvinnan påtalade dessa incidenter, både hos utbildningssamordnaren (företaget där hon praktiserade) och hos Arbetsförmedlingen. En av utbildningssamordnarna bagatelliserade mannens – och andra mäns – beteende med förklaringen att de ”ville visa sig macho”. Senare hävdade samme person att ”en kvinna som du blir misshandlad varje dag i mitt land, så du ska vara djävligt glad att bo i Sverige.”

/.../
Tillslut blev kvinnan kallad till ett möte på sin praktikplats där hon får reda på att hon inte är längre välkommen dit och Arbetsförmedlingen drar formellt tillbaka sin anvisning till Förberedande utbildning. Två orsaker ges. För det första menar Arbetsförmedlingen att kvinnan låtit bli att söka ett angivet arbete, något som kvinnan bestrider. Kvinnans version styrks dessutom av hennes juridiska ombud som kontaktat den handläggare kvinnan redogjort sitt arbetssökande för. För det andra påstås kvinnan ha misskött sig ”grovt” och stört verksamheten. Någon beskrivning av hur detta beteende yttrat sig står dock inte att finna. Kvinnan, vars hälsa påverkats avsevärt under perioden vilket framförallt visat sig genom hennes försämrade astma, förlorade därmed rätten till ekonomisk ersättning.

Som arbetslös är man uppenbarligen rättslös och ska kunna ta vilken skit som helst. Nåde den som klagar.

Fallet är anmält till Diskrimineringsombudsmannen, läs DO:s utredning här.