30 april 2011

" Ny modell för LAS" allt annat än seriöst!!


Avgående Anna Ekström ordförande för SACO presenterar ihop med Svante Nycander, fd chefredaktören på DN och författare till boken Sist in först ut en " Ny modell för LAS..." på DN debatt idag(30/4-2011).

Anna Ekström borde som facklig företrädare veta bättre. Jag undrar verkligen om hon medsignerar debattartikeln i egenskap av ordförande för SACO eller som nyutsedd chef för skolverket. Hon lämnar sitt uppdrag om 26 dagar med bismak och visar tydligt vad vi länge trott visar var hon egentligen står.

Det är ett pinsamt förslag som Anna och Svante presenterar. De förslår:
”Ny modell för Las gynnar både företag och anställda”
Det första förändring man vill göra är att återgå till ett förslag som:
"Svenskt Näringsliv föreslog som en huvudregel att man vid driftsinskränkningar ska ”beakta såväl produktionens beroende av arbetskraftens duglighet och lämplighet som de anställdas berättigade intresse av trygghet i anställningen”. Formuleringen är hämtad från Saltsjöbadsavtalet 1938. LO och PTK föreslog i sak detsamma. Målet var alltså gemensamt."
Bara språket antyder på hur gammalt och förlegat detta förslag är, men i korthet innebär det att duglighet, lämplighet och intresse för jobbet ska bedömas om vem som ska sägas upp vid arbetsbrist. Men man nöjer sig inte bara med detta utan förslår:
Vi förespråkar en tredje modell, där stupstocken ersätts av ett skiljeförfarande genom en partsgemensam nämnd, i stora drag enligt den modell som tillämpades på den privata arbetsmarknaden 1938–1974. Anställningsskyddet skulle inte bli likadant som då, men parterna skulle återta det fulla ansvaret för urvalet vid nerdragningar.
Man vill skapa en skiljenämnd som ska välja vilka anställda som ska sägas upp utifrån sin duglighet, lämplighet och anställdas intresse. Men som ni förstår så är man inte nöjd med detta heller utan föreslår att:
"Nämndens utslag behöver inte offentliggöras och bör inte betraktas som prejudikat, eftersom varje turordningstvist är unik."
Då tar vi det från början igen. Man vill att de anställda bedöms av en skiljenämnd om de ska vara kvar utifrån sin duglighet, lämplighet och intresse, dessutom kommer de som bedömer detta inte behöva offentlig göra detta. Du blir uppsagd men vet inte varför!! Men som ni förstår! varför nöja sig bara med detta:
"En skiljenämnd med det uppdrag vi föreslår skulle göra en fri bedömning. Det skulle gynna den part som visar starkast vilja att väga de motstående intressena sakligt och rättvist."
Den anställdes anställning vid arbetsbrist avgörs av en skiljenämnd men skiljenämnden får då göra en fri bedömning av den anställdes duglighet, lämplighet och intresse. Skiljenämnden behöver inte offentlig göra detta för den anställde. Den anställde vet bara att den fått sparken, men inte varför.

Varför vill debattörerna göra detta:
"Förhandlingar och avtal har stora fördelar framför lagstiftning. Vi tror att den svenska ekonomin, företagens konkurrenskraft, de anställdas trygghet och de arbetslösas chanser att få jobb skulle växa om anställningstryggheten kunde bestämmas mer i avtal och mindre i lag."

All erfarenhet visar att nämnder är sämre än domstol i frågor om rättvisa. detta för att nämnder företräder intressen, det gör inte en domstol i samma utsträckning.
Att ta bort regeln sist in, sist ut i LAS skulle gynna svensk ekonomi finns det inge belägg eller att företagens konkurrenskraft skulle öka. Om den anställde har en grundtrygghet så vet man att produktiviteten ökar och de gynnar både den svenska ekonomin och företagets konkurrenskraft. Att den arbetslöses skulle få jobb på grund av att anställdes trygghet minskar är ett pinsamt fel av Anna Ekström och Svante Nycander. Vi ser idag anställningstryggheten i LAS minskar genom att man rund går återanställningsrätten genom att man tar in bemanningsföretag, Anställningsformerna om allmänvisstid har införts och i praktiken kan vara så att det kan ta fyra år innan man får en tillsvidareanställning. Men dessa försämringar har inte lett till fler jobb utan arbetslösheten har ökat istället.

Ett pinsamt och uselt förslag från en facklig kollega som visar vems ärenden hon har gått. Hon belönas nu med ett jobb som generaldirektör på skolverket av alliansregeringen. Det enda kommit fram till att de minst nyttiga för produktionen ska få sparken - hur ska dessa personer då få anställning igen? Det finns ju skiljenämndsbeslut på att de är värdelösa.