29 april 2011

Färsk GS-rapport visar: Ingen kontakt med AF eller tid att söka arbete för arbetssökande i Fas 3Under perioden september till november 2010 deltog 832 av GS arbetssökande medlemmar i jobb- och utvecklingsgarantin varav 114 i fas 3.

GS genomförde i mitten av mars 2011 en enkätundersökning bland de 114 medlemmar som under perioden september till november 2010 deltog i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Nästan hälften svarade på enkäten. Av dessa använde sig varannan av möjligheten att lämna egna kommentarer om fas 3.

Det här är inlägg två om denna rapport.

GS-fackets förbundsordförande Per-Olof Sjöö kommenterar i morgonens Rapportsändning

Ingen kontakt och ingen tid att söka jobb

Undersökningen visar att fler än var tredje (36 procent) inte har haft regelbundna kontakter med arbetsförmedlare.

Respondenterna påpekar bland annat att ”arbetsförmedlare engagerar sig inte lika mycket i fas 3-personer som de gjorde i de tidigare faserna” och ”informationen om både arbetsplats och hjälp från exempelvis Arbetsförmedlingen har varit synnerligen bristfällig”.

Då de som deltar i fas 3 har haft en längre tid utanför den reguljära arbetsmarknaden behöver de troligen mer rådgivning, handledning och utbildning, inte mindre.

Resultatet i undersökningen visar att syftet med jobb- och utvecklingsgarantin, att den arbetssökande ska få ett förstärkt stöd i sitt arbetssökande, inte uppfylls.

Flera nämner också att det är svårt att söka jobb när de arbetar heltid i fas 3.

Eftersom syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att den som deltar fortare ska hitta ett arbete är det självklart att det måste finnas tid till att söka ett arbete.


Gör om – gör rätt, lägg ner fas 3

Undersökningen visar att av dem som fanns i fas 3 under perioden sep­tember till november 2010 jobbade 15 procent vid frågetillfället och 80 procent var kvar i programmet. Det kan inte ses som annat än ett missly­ckande.

Svaren från GS medlemmar är entydigt - kvalitén i jobb- och utveck­lingsgarantins fas 3 ger inte deltagarna ökade förutsättningar att komma tillbaka i arbete. Det är uppenbart att det finns stora brister i styrningen från regeringen och kontrollen från Arbetsförmedlingen. Att inte ge människor som drabbats av långvarig arbetslöshet möjlighet att utbilda sig är inte att ge stöd för att komma tillbaka i arbete.